Innfører Helseplattformen 27. april

- Det har blitt lagt ned ein omfattande jobb for å handtere risikoen knytta til innføring av Helseplattformen. No er vi der at vi meiner det er forsvarleg å innføre, seier styreleiar Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal.

Publisert 24.04.2024