Oppdaterer koronatiltak måndag

Minner om at tilsette og pasientar skal følge dei gjeldande smittevernstiltaka for Helse Møre og Romsdal inntil dei nye reglane i foretaket er på plass.

Publisert 12.02.2022

- På bakgrunn av regjeringa sine endringar i koronareglane vil vi oppdatere våre smittevernstiltak måndag 14. februar. Det fortel fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Erik Solligård. Han minner om at tilsette som er sjuke skal halde seg heime og besøksrestriksjonane framleis er gjeldande i Helse Møre og Romsdal. 

Gjeldande smittevernreglar for pasientar og besøkande finn du her: