Påvist Norovirus ved Medisinsk sengepost Molde

Tre pasientar har testa positivt for Norovirus og ytterligare fem pasientar og ein tilsett har symptom på smitte ved Medisinsk sengepost Molde sjukehus. Drifta på sjukehuset går som nomalt.

Publisert 24.05.2022


Smitta er påvist ved ein sengepost. Alle berørte pasientar er isolert og blir fulgt opp i forhold til smittesituasjon og medisinsk tilstand. Vidare blir det gjennomført smitteverntiltak i seksjonen etter gjeldande retningsliner knytt til utbrudd av Norovirus.

Sengeposten er stengt for inntak av nye pasientar inntil vidare og det er innført besøksstopp, med unntak av besøk til alvorleg sjuke og døande ved seksjonen.

Drifta på sjukehuset går som normalt med tilpasningar knytt til sengekapasiteten på seksjonane.


Dette seier FHI om Norovirus​