Personar med alvorleg svekka immunforsvar bør ta oppfriskingsdose (4.dose)

Folkehelseinstituttet meiner fleire med alvorleg svekka immunforsvar bør ta ein oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre framleis god beskyttelse. Så langt har berre om lag 6000 personar av dei som treng utvida oppfriskningsdose, fått det.

Publisert 27.01.2022

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, opplyser at det ikkje er nødvendig med ny dokumentasjon frå spesialisthelsetenesta i samband med 4. dose. 

Pasientar som er under aktiv kreftbehandling skal konferere med behandlande lege for å finne rett tidspunkt for vaksinering. 

Sjå meir informasjon om akt​uelle pasientgrupper og anbefalingar på fhi.no

​​