Planlegg åpning av Vardesenteret i 2023

Kreftforeningen er godt i gang med samle inn pengar til å finansiere Vardesenteret Møre og Romsdal ved Ålesund sjukehus. Planlagt åpning er i 2023.

Publisert 08.07.2022

Diagram

Illustrasjonen syner det første utkastet frå arkitekten til det nye bygget som er planlagt mellom kreftbygget og Åse hotell.

Vardesenteret ved Ålesund sjukehus blir eit mestringssenter for kreftpasientar, pårørande og etterlatte i Møre og Romsdal, med varierte aktivitetar og tilbod. Senteret skal vere ein stad å komme innom, ein møteplass for uformelle samtalar, men også ein stad for å få råd og veiledning om eigen situasjon.

Vardesenteret Møre og Romsdal er eit topartssamarbeid mellom Kreftforeningen og Helse Møre og Romsdal. Kreftforeningen står for finansiering, medan Helse Møre og Romsdal skal stå for den daglege drifta. Senteret vil vere bemanna av fagpersonar, likepersoner og frivillig vertskap.
– Vi har jobba i mange år for å få etablert eit Vardesenter. Det vil gi kreftpasientar eit heilhetleg tilbod, også utover den medisinske behandlinga, seier klinikksjef Jorun Bøyum ved Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal.

Vardesenteret er berekna til å koste 10 millionar kroner, pengar som skal kome frå Kreftforeningen og innsamla midlar. Helse Møre og Romsdal stiller tomt til rådighet for eit heilt nytt bygg som skal huse det nye senteret. Bygget skal stå mellom kreftbygget og Åse hotell og er planlagt ferdigstilt i 2023.


Det første Vardesenteret ble åpna i 2010. Vardesenteret Møre og Romsdal vil bli det åttande i rekkja. Vardesenteret blir ein integrert del av det praktiske pasientforløpet og helsetilbodet til kreftpasientar og pårørande. Målet er at alle som er rørt av kreft kan kome innom senteret, og få veiledning til å finne tilrådde tilbod i alle delar av utredninga og behandlingsforløpet. Alle tilbod og aktivitetar på Vardesenteret er gratis.

Alle Vardesenter i landet er blitt til takka vere gåver og innsamla midlar, samt støtte frå samarbeidspartnere og sponsorar.

Du kan lese meir om Vardesenteret Møre og Romsdal her