Utsett opning av føden i Kristiansund

Årsaka er mangel på personell.

Publisert 26.07.2022
Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

​Fødeavdelinga i Kristiansund opna som 5-døgnspost like før sommaren, og har sidan 24. juni vore sommerstengt. 

Etter planen skulle avdelinga opnast igjen 25. juli. Men grunna mangel på personell må gjenopninga etter sommerstengninga utsetjast på ubestemt tid.

- Bemanningssituasjonen i Kristiansund har lenge vore marginal. Det har no oppstått ein akutt uforutsett situasjon der vi ser at vi vil mangle nødvendig personell ei god stund framover. Sjølv om vi stenger inntak for fødande, vil generelle gynekologiske problemstillingar, som poliklinikk og kirurgi, bli ivaretatt som før, seier avdelingssjef Johan Kippervik. 

Kommunehelsetenesten og fødande vil få informasjon om driftssituasjonen fortløpande, og det vil også bli lagt ut meir utfyllande informasjon på heimesida til Helse Møre og Romsdal. 

- Vi ber om forståing for at vi står i ein krevende bemanningssituasjon. Ansvaret for å drive fagleg forsvarleg ligg hos oss, og vi er nødt til å ha tilstrekkeleg med fagfolk for å handtere vaktbelastninga det førar med seg å drive ei fødeavdeling. Fødeavdelinga i Molde vil fortsette å ta imot gravide og fødande fra Nordmøre og Romsdal i tida framover. Som tidlegare, vil vi sørge for gode følgetenester for dei med lengst reiseveg. Barselavdelinga i Kristiansund vil være open, for dei som ønsker å tilbringe barseltida der, seier klinikksjef Georg Johnsen i Klinikk SNR.