Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Vi har hatt ein fagleg draum i mange år om å få samla dei dårlegaste pasientane i ein felles seksjon. No er vi stolte over at det har blitt så fint, sa klinikksjef Kjell Erik Strømskag under opninga av ny felles intensiv seksjon ved Molde sjukehus fredag [...]

02.09.2014

Måndag, tysdag og onsdag denne veka er det folkemøter om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Her blir det orientert om høyringane som Helse Møre og Romsdal har ute om nytt sjukehus, og det blir rom for spørsmål og kommentarar frå salen. [...]

01.09.2014

Forskere fra NTNU og St. Olavs hospital er i ferd med å gjennomføre en kvalitetskontroll av innholdet i Norsk hjerneslagregister. I dette arbeidet sammenlignes diagnosene i sykehusjournalen med det som står registrert i hjerneslagregisteret for å kunne [...]

28.08.2014

Helse Møre og Romsdal legg no ut på høyring eit idéfasedokument i samband med planlegginga av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Høyringsfristen er 7. oktober. [...]

22.08.2014

Det kan vere vanskeleg å halde oversikt over kva som skjer i samband med høyringsprosessane og arbeidet med planlegginga av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - både for våre tilsette og for folk flest. [...]

19.08.2014

- Jeg synes dere skal være fornøyd med den rosen dere har fått, sa Øyen til representanter fra Helse Møre og [...]

02.09.2014

og Åndalsnes bruker Ålesund sykehus? sa Høyre-politiker Anton Monge, med stikk til plassering av sykehus i [...]

02.09.2014

Adm. dir. Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal la også frem økonomi-stoda, slik hun gjorde i [...]

02.09.2014

TV-bildene fra kveldens folkemøte i Kristiansund om sjukehussaka er levert av NRK Møre og [...]

02.09.2014

KRISTIANSUND (NRK): Tirsdag kveld er det Kristiansund som står for tur når Helse Møre og Romsdal, SINTEF og Norconsult skal informere og lytte til folkets røst om det nye [...]

02.09.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle