Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Helse Møre og Romsdal har fått tildelt 42,5 millioner gjennom regjeringa sin tiltakspakke i 2016. Føringar for midlane er at dei skal gå til tiltak som gir effekt for sysselsettinga, og ikkje brukast til materiell eller utstyr. [...]

05.02.2016

Helse Møre og Romsdal har kartlagt antall usignerte  prøvesvar i hele foretaket. - Papirrutinene må bort, sier medisinsk fagsjef Mariann Gammelsæther. [...]

03.02.2016

Tysdag møttast for første gong dei nyoppnemnde planleggingsgruppene som skal bidra med å utvikle det nye fellessjukehustilbodet for Nordmøre og Romsdal. Hovudtrekka for funksjonane i det nye sjukehuset er klarlagt gjennom tidlegare prosessar. No startar [...]

02.02.2016

Helse Møre og Romsdal følgjer med på utviklinga i det varsla uveret "Tor". I går gjennomførte føretaket eit «føre var» møte med leiarane i taktisk stab ved alle sjukehusa i fylket. [...]

29.01.2016

-Eit budsjett er dei pengane du har. Underskotet er på 2% av totalbudsjettet, og helseføretaket må ha gjennomføringskraft til å gjere det som er bestemt, seier Stein Kinserdal styreleiar i Helse Møre og Romsdal.  [...]

27.01.2016

Kommunene ved KS Møre og Romsdal vant frem i tvisten mot Helse Møre og Romsdal HF. Avgjørelsen ble tatt i den Nasjonale Tvisteløsningsnemnda for helse og omsorgssektoren. Det melder KS i en pressemelding på sin nettside.[...]

13.02.2016

13. februar2016kl.09:22 Vant tvist mot Helse MR Kommunene i Møre og Romsdal har vunnet fram i en tvist mot Helse Møre og Romsdal.[...]

13.02.2016

Tvisten gjaldt om kommunene hadde hjemmel i samhandlingsavtalen for å holde tilbake betaling ved brudd på avtalte varslingsrutiner. Kommunene i Møre og Romsdal vant fram i den Nasjonale Tvisteløsningsnemnda for helse og omsorgssektoren.[...]

12.02.2016

Det har vært debatt om en nedleggelse av akuttkirurgien ved sykehuset i Volda vil gå på bekostning av tryggheten til innbyggerne. Vær og geografi bekymrer imidlertid ikke ambulansetjenesten.[...]

11.02.2016

Gravide er fortvila fordi kommunene ikke får ansatt jordmødre. Rundt 200 kommuner i landet følger ikke rådet om å ha egen jordmor. I Tingvoll har de nå brukt flere måneder på å få på plass en jordmor uten å lykkes.[...]

11.02.2016

Kalender Vis alle