Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Over 200 deltakarar frå heile landet er samla i Ålesund for å dele erfaringar og få fagleg påfyll. [...]

21.04.2015

Helse Møre og Romsdal har no lyst ut stillinga som administrerande direktør. Det er Headvisor som arbeider med rekrutteringa, og søknadsfrist for stillinga er den 2. juni. [...]

15.04.2015

Med nytt naudnett blir det lettare for helsepersonell å samarbeide med brann og politi, og dekninga vil vere langt betre enn i dag. Naudnettet skal frå torsdag 9.april vere det nettet AMK kommuniserar gjennom. Beredsskapssjef og prosjektleiar i Helse [...]

08.04.2015

Helse Møre og Romsdal har blitt miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. Helseføretaket har laga eit eige miljøstyringssystem og set i verk fleire tiltak for å redusere verknaden av sjukehusverksemda på miljøet. [...]

27.03.2015

-Kultur kan ikkje vedtakast, den må skapast, sa styreleiar Stein Kinserdal i styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag. Bakteppet for diskusjonen var korleis helseføretaket gjennom arbeidet med strategi for forbetringsarbeid og leiaropplæring vil bygge [...]

18.03.2015

Hva står vi da igjen med, spør Høyres ordførerkandidat, som i sin sivile jobb er beredskapsleder i [...]

25.04.2015

Vil kjempe for å behalde sjukehuset i [...]

25.04.2015

Fredag ettermiddag falt en mann rundt åtte meter fra et stillas under arbeid ved Skansekaia i Ålesund. Ifølge Helse Møre og Romsdal er vedkommende overflyttet til [...]

24.04.2015

Helseminister Bent Høie kjem til Ålesund 28. april. Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding. Høie skal mellom anna ha eit lukka møte med leiing og tillitsvalde ved Ålesund sjukehus.[...]

24.04.2015

Mannen som fall frå eit stillas på Skansekaia i Ålesund i dag, er svært alvorleg skadd. Mannen er overflytta frå Ålesund sjukehus til St. Olavs hospital i Trondheim.[...]

24.04.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle