Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Innkalling og saksliste for styremøte i Helse Møre og Romsdal 22. september er lagt ut på nettsidene våre. [...]

18.09.2014

Det summar godt rundt dei ni runde borda når ordførarar, rådmenn, brukarrepresentantar, legar og andre fagfolk diskuterer gruppeoppgåvene innan samhandling. Å diskutere problemstillingane er ein ting, å gjere dei om til praktiske og god løysingar er noko [...]

12.09.2014

Helse Møre og Romsdal har no verifisert at det ikkje vart brukt feil tal da Asplan Viak i 2012 berekna reiseveg til sjukehusa i framtida. Samtidig er helseføretaket i dialog med Statens Vegvesen om oppdatert samferdselsinformasjon. [...]

11.09.2014

Sjukehusa i Møre og Romsdal har vorte betre på å informere pasientane om det dei vil vite i forkant av prøvar og undersøkingar. Det viser den nasjonale pasientundersøkinga som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført. [...]

04.09.2014

Fekk du ikkje med deg folkemøta om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal? Vi har lagt ut presentasjonane som vart nytta, og bilete frå møta i Molde, Kristiansund og Gjemnes. [...]

05.09.2014

Nokre timar seinare ligg Karl Elling Skaar frå Langevåg og kona på Ålesund sjukehus med brotne hender og [...]

20.09.2014

Åge Austheim, legetillitsvalgt ved Kristiansund sjukehus setter tallene i [...]

20.09.2014

Det starter tidlig om morgenen på Kristiansund sjukehus, med orienteringer om utviklingsplanen, sykehuset og samtaler med ansatte, før det bærer til Vikangården på [...]

19.09.2014

- Volda sjukehus har dei beste tilbakemeldingane frå pasientane samanlikna med dei andre sjukehusa i Møre og Romsdal, skriv Volda-ordførar Arild Iversen i eit brev til helseminister Bent [...]

19.09.2014

Enkelte pasienter kan da komme til å bli sendt til Molde sjukehus i stedet, forteller kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth til Tidens Krav, som først omtalte [...]

19.09.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle