Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Kva er det som gir oss styringsfart? I styremøte i Helse Møre og Romsdal i dag understreka styreleiar Stein Kinserdal at det viktigaste for å sikre robustheit i økonomien er å ha fokus på underliggande samanhengar og eit langsiktig perspektiv i [...]

22.09.2014

Helse Møre og Romsdal driv framleis meir effektivt enn landsgjennomsnittet, viser Samdata-talla for 2013. Likevel er det eit potensiale for å effektivisere drift i sjukehusa framover. [...]

22.09.2014

Innkalling og saksliste for styremøte i Helse Møre og Romsdal 22. september er lagt ut på nettsidene våre. [...]

18.09.2014

Styremøtet er i administrasjonsbygget ved Ålesund sjukehus og startar kl 10. Du kan også følgje videooverføring av møtet. [...]

22.09.2014

Helse Møre og Romsdal utbetrar deler av straumanlegget ved Kristiansund sjukehus laurdag 20. september. I samband med dette blir drifta ved sjukehuset noko redusert frå fredag kveld til laurdag kveld. [...]

18.09.2014

Helse Møre og Romsdal driv framleis meir effektivt enn landsgjennomsnittet, viser Samdata-talla for 2013. Likevel er det eit potensiale for å effektivisere drift i sjukehusa [...]

22.09.2014

ÅLESUND (smp.no): Direktør Astrid Eidsvik sa under dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal at det er for mange senger og for mange leger og sjukepleiere per 1000 innbygger i [...]

22.09.2014

Svein Anders Grimstad vil ha tydeligere oppgavefordeling mellom de fire [...]

22.09.2014

I dag, mandag 22. september, er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Der skal blant annet kuttene diskuteres. - Det må iverksettes [...]

22.09.2014

Den gang vedtok Helse Møre og Romsdal blant annet å innføre følgende sparingstiltak: * Etablering av 5-døgnspost ved sykehusene i Ålesund og i [...]

22.09.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle