Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Styret for Helse Møre og Romsdal gjorde i dag vedtak om å tilrå tomta Opdøl på Hjelset, som framtidig plassering for det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. [...]

17.12.2014

Styremøtet blir halde på Hotel Waterfront i Ålesund. I møtet skal styret behandle saka om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Alle kan følgje møtet direkte på internett, og i tillegg er det sett av inntil 150 plassar til publikum som møter opp. [...]

16.12.2014

Sykehuskrigen mellom Molde og Kristiansund er et nytt eksempel på at foretaksmodellen bør [...]

20.12.2014

Det er mye som bygger opp under dette bildet. Det klareste er et skriftlig referat fra et møte mellom ledelsen i Helse Møre og Romsdal og Haga som ble kjent [...]

19.12.2014

Både leiinga i Helse Møre og Romsdal og moldeordføraren vil no jobbe for at det nye sjukehuset blir bygd så raskt som [...]

19.12.2014

* Les også: Høie avviser lovbrudd i sykehussaken * Les også: Dahl: - Ingen feiring i Molde * Les også: Høie har bestemt seg: Sjukehuset skal ligge i [...]

19.12.2014

Dermed avgjorde han den årelange sykehusstriden i Nordmøre og Romsdal. Høie fattet samme konklusjon som styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har gjort de to [...]

19.12.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle