Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

De fire regionale helseforetakene har utarbeidet en fellesrapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten for 2013. Rapporten presenterer til sammen 15 forskingsprosjekter fra hele landet. [...]

20.04.2014

Dette har vore bodskapen til jordmor Elisabeth Sæther ved Kvinneklinikken i Helse Møre og Romsdal i mange år. No har ho i lag med andre i føretaket utarbeidd og fått innført ein kunnskapsbasert prosedyre som skal gi nyfødte ein optimal start på livet. [...]

11.04.2014

Statsminister Erna Solberg er interessert i å høyre korleis meir heimebehandling gir gode resultat innan psykisk helsevern. Dei siste fire-fem åra har talet på akuttinnleggingar i psykisk helsevern gått ned frå rundt 900 til rundt 700 per år på Sunnmøre. [...]

11.04.2014

Sykehusene i Midt-Norge er i gang med et forprosjekt som skal vurdere mulighetene for å anskaffe en ny samlet pasientjournal-løsning i hele regionen.– De store endringene i samfunnet er kanskje den aller største drivkraften i dette arbeidet, sier leder [...]

07.04.2014

Kreftavdelingen ved Ålesund sykehus har nylig rundet ti år. I jubileumsfeiringen har vi tatt et tilbakeblikk og vi har sett fremover mot fremtidens kreftbehandling. [...]

04.04.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle