Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Helse Møre og Romsdal har blitt miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. Helseføretaket har laga eit eige miljøstyringssystem og set i verk fleire tiltak for å redusere verknaden av sjukehusverksemda på miljøet. [...]

27.03.2015

-Kultur kan ikkje vedtakast, den må skapast, sa styreleiar Stein Kinserdal i styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag. Bakteppet for diskusjonen var korleis helseføretaket gjennom arbeidet med strategi for forbetringsarbeid og leiaropplæring vil bygge [...]

18.03.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 10.00. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

18.03.2015

Helse Møre og Romsdal har vurdert ulike løysingar for behandling av innlagte barn på helg i Kristiansund, etter at styret behandla saken i styremøte i førre veke. [...]

05.03.2015

Saksliste og innkalling til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 18. mars ligg no ute på nettsidene våre. [...]

11.03.2015

I skrivende stund er trønderen på vei til sjekk på sjukehuset i Molde, og derfor er det ingen som foreløpig vet hvor alvorlig skaden [...]

30.03.2015

Når dette skrives er trønderen på vei til sjekk på sjukehuset i Molde, og derfor er det ingen som foreløpig vet hvor alvorlig skaden [...]

30.03.2015

Helseforetaket lovde å ha barnelege på vakt i helgene etter Sebastians død. Men påskehelgen teller ikke.[...]

30.03.2015

Ove Økland, klinikksjef barn og unge i Helse Møre og Romsdal, forklarer til VG at det er et styrevedtak fra 2011 som fører til [...]

30.03.2015

Barneavdelingen på sykehuset i Kristiansund er igjen [...]

30.03.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle