Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

HMR arbeider med ei eiga prosedyre for handtering av eventuelle pasientar med ebolasmitte eller der det er mistanke om slik smitte. [...]

22.10.2014

Kva slags risiko og farar ser ein for pasienttilbodet fram mot nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal? Korleis kan ein handtere risikoen på best mogeleg måte? Dette er sentrale spørsmål for risiko- og sårbarheitsanalysen for nytt sjukehus. [...]

22.10.2014

Korleis skal nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) og Ålesund sjukehus samarbeide om ulike arbeidsoppgåver? Kva prinsipp legg ein til grunn når ein diskuterer dette? [...]

21.10.2014

Innkalling og saksliste for styremøte i Helse Møre og Romsdal den 27. oktober er lagt ut på nettsidene våre. [...]

20.10.2014

Innholdet avklares: Hvilke funksjoner skal bare Ålesund sjukehus ha, og hvilke funksjoner skal både Ålesund og det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal ha? Direktør Astrid Eidsvik kommer med sin [...]

22.10.2014

- I utgangspunktet skal våre sjukehus ikkje ta imot pasienter der det er mistanke om Ebola, seier fagdirektør Odd [...]

22.10.2014

Firmaet Proactima, med base i Stavanger, er leigd inn for å gjennomføre ROS-analysen for Helse Møre og [...]

22.10.2014

pengebruken i forbindelse med planlegging av nytt sjukehus i Molde. Nå vurderer de å be Riksrevisjonen om å granske [...]

22.10.2014

I Ulsteinvik løftar vel 40 tilsette ved sjukehusa i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda blikket over både geografi og [...]

22.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle