Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Her er dei viktigaste punkta frå styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. [...]

30.09.2015

Vi er einige om å lykkast saman, sa både Espen Remme og Stig Slørdahl då dei snakka til deltakarar frå Sykehusbygg, tilsette i HMR, tillitsvalde, verneteneste, brukarar, arkitektar, ingeniørar, Nordmøre Regionråd (Orkide) og Romsdal Regionråd [...]

30.09.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 10.00. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

03.06.2015

Molde behandlingssenter opner dørane for pårørande av rusmisbrukarar. - Vi ser behovet for ein meir uformell møteplass, seier familieterapeut Jorill Nilsen ved poliklinikken. [...]

25.09.2015

Kven gjer kva i planlegginga og til kva tid? Måndag møtast arbeidsgruppene for fyrste gong. [...]

23.09.2015

Velkommen til Julebord kombinert med kurs, lørdag 28. og søndag 29.november på Quality Hotel Alexandra, i vakre Molde by.[...]

08.10.2015

Fylkeslegen i Møre og Romsdal fryktar at tiltaka som Ålesund kommune har varsla for å hindre at den interkommunale legevakta blir ståande tom når legane er sjuke, er for dårleg.[...]

08.10.2015

7. oktober2015kl.11:30 Trenger en milliard - får 50 mill Trenger en milliard - får 50 millioner Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner ekstra til vedlikehold neste år.[...]

07.10.2015

- Forslaget til Statsbudsjett gir grunnlag for en målrettet vekst i 2016 for helseforetakene i Midt-Norge.[...]

07.10.2015

Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner ekstra til vedlikehold neste år. Dette er penger som skal bidra til å motvirke høyere arbeidsledighet i Møre og Romsdal. - Dette er ei stor glede og vi er svært takknemlig.[...]

07.10.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle