Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Klinisk Etikk-Komitè (KEK) har holdt si årlege konferanse i Molde 11.11.2014. Fekk du ikkje med deg konferansen? Alle dokument ligg tilgjengeleg på internett. [...]

25.11.2014

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 er det nå inngått en avtale som skal bidra til forutsigbarhet i omstillingsarbeidet for Helse Møre og Romsdal. Prinsippene i avtalen legges til grunn når Helse Midt-Norge rullerer regionens langtidsplan og [...]

25.11.2014

Ei fin økonomisk utvikling i helseforetaket gjev betre føresetnadar for budsjettet i 2015. -Vi har fortsatt mange utfordringar, men det er viktig å glede seg over det som går bra, seier adm. dir. Astrid Eidsvik. [...]

21.11.2014

Styremøtet går føre seg i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 1000. Du kan følge styremøtet direkte over internett. [...]

21.11.2014

Styret i Helse Møre og Romsdal får neste veke presentert risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) for tida fram til nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Dette er styre og leiing sitt verktøy for å vurdere og handtere risiko fram mot sjukehusetableringa. [...]

14.11.2014

Frustrerte foreldre raser mot Helse Møre og Romsdal (HRM) etter fem uker med helgestengt barneavdeling på Kristiansund [...]

28.11.2014

Assisterande direktør i Helse Møre og Romsdal, Helge Ristesund, er klar på at dei ikkje kan akseptere at dette ferjesambandet ikkje har [...]

27.11.2014

* Andelen pasienter med hjerteinfarkt som var i live 30 dager etter innleggelse i fjor, varierte med drøyt 7 prosentenheter mellom sykehuset i Tromsø (91,2 prosent) og sykehuset i Kristiansund [...]

27.11.2014

Andelen pasienter med hjerteinfarkt som var i live 30 dager etter innleggelse i fjor, varierte med drøyt 7 prosentenheter mellom sykehuset i Tromsø (91,2 prosent) og sykehuset i Kristiansund [...]

27.11.2014

I tillegg fikk Fylkesmannen den 6.2.2014 brev fra Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon for [...]

27.11.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle