Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Helse Midt-Norge RHF er no i ferd med å inngå nye avtalar om pasienttransport i fem kommunar i Møre og Romsdal for ein periode på 3 år pluss eitt år mogeleg forlenging. Avtalane trer i kraft i løpet av første kvartal 2015. [...]

30.07.2014

På grunn av lynnedslag er det ikkje alle som når gjennom på telefon til legevaktsentralen ved Volda sjukehus. Dersom du ikkje får kontakt med legevaktsentralen på det vanlege nummeret, kan du ringe sentralbordet ved Volda sjukehus på tlf 700 58 200, [...]

27.07.2014

Det er gjort nokre endringar i høyringsdokumentet «Konsekvensutgreiing – sjukehuset i Nordmøre og Romsdal». I førre versjon står det at gjennomsnittleg reisetid med dagens to sjukehus er 45 minutt. Etter innspel frå Asplan Viak er dette endra til [...]

15.07.2014

Det siste året har Helse Møre og Romsdal og kommunane Molde, Gjemnes og Kristiansund samarbeidd godt om konsekvensutgreiingane for dei aktuelle tomtene for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. No legg både kommunane og helseføretaket ut dokumenta på [...]

04.07.2014

Sju samhandlingsprosjekt i Helse Møre og Romsdal har til saman fått tildelt 6 440 000 kroner av Helse Midt-Norge RHF. Det største enkelttilskotet, på 1 700 000 kroner, har gått til eit samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre i Helse [...]

04.07.2014

- Hva gjør FrP i regjering for snarest å få til et kvalitetsmessig sterkt og framtidsrettet sjukehus mellom Trondheim og [...]

29.07.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle