Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Her er dei viktigaste punkta frå styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. [...]

30.09.2015

Vi er einige om å lykkast saman, sa både Espen Remme og Stig Slørdahl då dei snakka til deltakarar frå Sykehusbygg, tilsette i HMR, tillitsvalde, verneteneste, brukarar, arkitektar, ingeniørar, Nordmøre Regionråd (Orkide) og Romsdal Regionråd [...]

30.09.2015

Dei fleste har etablert augeblikkeleg døgntilbud. Å få på plass dette i alle kommunar er fortsatt eit sentralt tema i samhandlingsreforma. [...]

09.10.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 10.00. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

03.06.2015

Molde behandlingssenter opner dørane for pårørande av rusmisbrukarar. - Vi ser behovet for ein meir uformell møteplass, seier familieterapeut Jorill Nilsen ved poliklinikken. [...]

25.09.2015

Tirsdag blir det aktivt i Gyltunellen. Nødetanene skal øve, og da blir det total stopp for all annen trafikk. Ingen omkjøring er mulig når riksveg 70 stenges på Gyl tirsdag 13. oktober. Tidsrommet det opereres med er mellom klokken.00.[...]

09.10.2015

Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og II Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026Ålesund NO [...]

09.10.2015

Dei fleste har etablert augeblikkeleg døgntilbud. Å få på plass dette i alle kommunar er fortsatt eit sentralt tema i samhandlingsreforma.[...]

09.10.2015

Nødetatene og Statens vegvesen skal øve på å håndtere en bilulykke i Gyltunnelen tirsdag 13. oktober. Tunnelen blir stengt mellom klokka 18 og 21 og det er ingen omkjøringsmuligheter.[...]

09.10.2015

Nødetatene og Statens vegvesen skal øve på å håndtere bilulykke i Gyltunnelen tirsdag 13. oktober. Tunnelen blir stengt mellom klokka 18 og 21 og det er ingen omkjøringsmuligheter.[...]

09.10.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle