Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

-I forbetringsarbeidet heng ting saman, og lykkast vi ikkje på eit område har det ofte konsekvensar for andre område, sa Stein Kinserdal styreleiar i Helse Møre og Romsdal då styret diskuterte korleis denne metodikken skal gi betre pasientflyt og dermed [...]

21.01.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 1000. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

21.01.2015

Sakspapirene til styremøtet den 21. januar ligg no ute på våre nettsider. [...]

15.01.2015

Frå 7. januar skal alle 113-telefoner handterast i Ålesund, men hjelpa du får vil vere den same. Det viktigaste når du ringer er å gi god informasjon om [...]

05.01.2015

Astrid Eidsvik trakk seg i desember fra jobben som direktør i Helse Møre og Romsdal etter at hun ikke nådde fram med sine argumenter for Storbakken som ny [...]

27.01.2015

Eidsvik trakk seg som direktør i Helse Møre og Romsdal i desember i fjor fordi ho meinte ho blei overkøyrd i sjukehussaka. Sist veke blei det kjent at ho var innstilt til stillinga som rådmann i [...]

27.01.2015

» Avgått direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, får 2,5 millioner kroner i sluttpakke. Ifølge Adresseavisen er dette en historisk høg sluttavtale i [...]

27.01.2015

Her skal de skissere alternativ utnyttelse av tomta til andre samfunnsnyttige formål for Kristiansund og Nordmøre enn sykehus, sier Lodve Solholm til Tidens [...]

26.01.2015

vil nok sykehuset i Kristiansund suges tom for ressurser og tilbud jevnt og trutt. Erfaringslæring er effektiv [...]

26.01.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle