Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Johnny Vegsundvåg disputerte over temaet kransåresjukdom ved Ålesund sjukehus i går. [...]

27.02.2015

Då seksjonsleiar Monica Devold og kollegaene hennar såg at berre 7% av legemiddellistene var samstemte, bestemte dei seg for å gjere noko med det. [...]

26.02.2015

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i gårsdagens styremøte kortsiktige og langsiktige tiltak i samband med helgestenginga ved barne- og ungdomsavdelinga ved Kristiansund sjukehus. [...]

26.02.2015

Helse Møre og Romsdal etablerer ei midlertidig ordning med barnelege og pleiepersonell som kan gi eit tilbod til sjuke barn på helg ved Kristiansund sjukehus. Helseføretaket vil også utrede ei langsiktig 7-dagers driftsform, som er tilpassa behova i [...]

25.02.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 1000. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

21.01.2015

Derfor bør vi undersøke mulighetene for å fortsette å drive et sykehus i [...]

03.03.2015

På Nordmøre har det vært flere demonstrasjoner ved Kristiansund sjukehus, både i forbindelse med vedtaket og prosessen rundt nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, og den helgestengte [...]

03.03.2015

- Det er veldig trasig det som skjer og det som har skjedd. Hele spillet rundt lokaliseringen av sykehus for Molde og Kristiansund har blitt en lite fin [...]

03.03.2015

13. april får vi besøk av klinisk ernæringsfysiolog Kirsti Kverndokk Bjerkan, tilsett ved Ålesund sjukehus. Tema for kvelden er sunn kost i kvardagen, "Små grep stor forskjell". [...]

03.03.2015

Ei kvinne er alvorlig skadd etter ei rideulykke på Harøy i Sandøy kommune, opplyser Helse Møre og Romsdal på nettsidene [...]

03.03.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle