Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Ålesund sjukehus fekk saman med dei andre naudetatane erfare korleis organisasjonen handterer ei gasslekkasje slik ein opplevde i Ålesund sentrum i dag. Oppsummeringa i ettermiddag viser at akuttkjeda og organiseringa fungerte slik den skulle. [...]

30.09.2014

I dag tidleg var det ei amoniakklekkasje ved meieriet i sentrum av Ålesund. Dei skadde blir sanert ved skadestedet, før dei blir frakta inn til meir grundig sanering ved Ålesund sjukehus. [...]

30.09.2014

Betre pasienttryggleik. Meir effektiv behandling. Betre bruk av personellressursar. Det er mange fordelar når Helse Møre og Romsdal no har fått gjennomført ei etterlengta modernisering av intensivseksjonen ved Kristiansund sjukehus. [...]

29.09.2014

Kva er det som gir oss styringsfart? I styremøte i Helse Møre og Romsdal i dag understreka styreleiar Stein Kinserdal at det viktigaste for å sikre robustheit i økonomien er å ha fokus på underliggande samanhengar og eit langsiktig perspektiv i [...]

22.09.2014

Helse Møre og Romsdal driv framleis meir effektivt enn landsgjennomsnittet, viser Samdata-talla for 2013. Likevel er det eit potensiale for å effektivisere drift i sjukehusa framover. [...]

22.09.2014

Styret for Helse Midt-Norge RHF mener det er nødvendig å utarbeide en langsiktig økonomisk plan som grunnlag for de store omstillingsprosessene som Helse Møre og Romsdal HF er inne [...]

02.10.2014

- En dansk spesialist kom til Ålesund Sjukehus og foretok [...]

02.10.2014

Revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge mener det må komme en mer konkret plan for hvordan Helse Møre og Romsdal skal oppnå en bærekraftig økonomi. Følg dagens styremøte på våre [...]

02.10.2014

Helse Møre og Romsdal HF hadde fristbrudd på 6,4 prosent, mens Helse Nord-Trøndelag HF hadde brudd i seks prosent av [...]

02.10.2014

Bestillinga frå helseministeren er at det i sum skal vere betre enn dagens to sjukehus til saman. Dokumenta frå Helse Møre og Romsdal (HMR) bekreftar [...]

02.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle