Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Forskere fra NTNU og St. Olavs hospital er i ferd med å gjennomføre en kvalitetskontroll av innholdet i Norsk hjerneslagregister. I dette arbeidet sammenlignes diagnosene i sykehusjournalen med det som står registrert i hjerneslagregisteret for å kunne [...]

28.08.2014

Helse Møre og Romsdal legg no ut på høyring eit idéfasedokument i samband med planlegginga av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Høyringsfristen er 7. oktober. [...]

22.08.2014

Det kan vere vanskeleg å halde oversikt over kva som skjer i samband med høyringsprosessane og arbeidet med planlegginga av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - både for våre tilsette og for folk flest. [...]

19.08.2014

I august og september inviterer kommunane Molde, Gjemnes og Kristiansund og Helse Møre og Romsdal til offentlege møte i samband med nytt sjukehus. Først ut er kommunane med møte om tomt og nærmiljø, så kjem helseføretaket med møte  om konsekvensar av [...]

15.08.2014

Korleis samarbeider fastlege og sjukehus best mogleg om felles pasientar? Dette var noko av tematikken da ortopedisk avdeling ved Kristiansund sjukehus inviterte til emnekurs for allmennlegar. – Lærerikt og relasjonsbyggande, meiner fastlege. [...]

12.08.2014

Demonstrasjonen er til for å gi folk en smakebit av hva som venter helsepersonellet og pasientene ved den splitter nye intensivavdelingen på sykehuset i [...]

29.08.2014

Se intensivenheten i aksjon ved på Molde [...]

29.08.2014

Mitt håp er et nytt sjukehus plassert nær Kristiansund, bygd på faglig gode begrunnelser. Nå nærmer vi oss målsnora, vi jobber for at Kristiansund og Frei skal vinne denne [...]

29.08.2014

Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde tror Hjelset står sterkest når plassering av nytt sjukehus skal vedtas. Hva Molde gjør dersom Hjelset skulle tape, vil han ikke [...]

29.08.2014

Ho er høgskulelektor, dirigerer to kor, er 59 år og bestemor. Til jul vil Henny Koppen frå Stryn også vere klar for ei prestestilling.[...]

29.08.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle