Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

14. september er det kommune- og fylkestingsval. Valgsekretariata  i kommunane sørgar for at pasientar kan førehandsrøyste ved institusjonar i fylket [...]

25.08.2015

Den nye journalen kan vere til stor hjelp i akutte situasjonar. No får nærare 400 000 innbyggjarar i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag sin kjernejournal.  [...]

14.08.2015

Oppdatering: 6.8 kl. 22.30 : Ålesund sjukehus har no fått tilbake telefonforbindinga på fasttelefon. Feilen er funnen og retta av Telenor og telefonlinjene fungerer som normalt.[...]

06.08.2015

Er du mellom 16-23 år og har mista ein som står deg nær? Helse Møre og Romsdal i samarbeid med Kreftforeninga ønskjer deg velkommen til helgesamling i Innerdalen 18.-20. september 2015. [...]

06.08.2015

- Den 15 juli er ein viktig milepel for fellessjukehuset, og starten på eit samarbeid som skal vare i fleire år framover, seier Dag Hårstad konst. adm. dir. i Helse Møre og Romsdal. I formiddag var partane samla i Ålesund for å signere kontrakt med [...]

15.07.2015

Meninger Sykehusblogger og journalist i avisen Tidens Krav, Arild Myhre, har et innlegg med tittelen Et lokalvalg om politiske hersketeknikker.[...]

29.08.2015

Meninger Stein Kristiansen går i et intervju med TKTV langt i sin kritikk av politikere i Kristiansund for at de valgte å gå inn for et felles sykehus for Nordmøre og [...]

27.08.2015

Myhre er åpenbart ikke i stand til å se muligheten at flere lokalpolitikere, også på Nordmøre, har innsett at alle faglige analyser peker på Hjelset som beste lokalisering".[...]

27.08.2015

Molde kommunestyre avholder møte 3.[...]

26.08.2015

Høringsfristen for Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet er utløpt. Noen høringsinstanser er positive, mange svært kritiske.[...]

25.08.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle