Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Klinisk Etikk-Komitè (KEK) har holdt si årlege konferanse i Molde 11.11.2014. Fekk du ikkje med deg konferansen? Alle dokument ligg tilgjengeleg på internett. [...]

25.11.2014

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 er det nå inngått en avtale som skal bidra til forutsigbarhet i omstillingsarbeidet for Helse Møre og Romsdal. Prinsippene i avtalen legges til grunn når Helse Midt-Norge rullerer regionens langtidsplan og [...]

25.11.2014

Ei fin økonomisk utvikling i helseforetaket gjev betre føresetnadar for budsjettet i 2015. -Vi har fortsatt mange utfordringar, men det er viktig å glede seg over det som går bra, seier adm. dir. Astrid Eidsvik. [...]

21.11.2014

Styremøtet går føre seg i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 1000. Du kan følge styremøtet direkte over internett. [...]

21.11.2014

Styret i Helse Møre og Romsdal får neste veke presentert risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) for tida fram til nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Dette er styre og leiing sitt verktøy for å vurdere og handtere risiko fram mot sjukehusetableringa. [...]

14.11.2014

Totaloverlevelse * Haraldsplass Diakonale Sykehus * Helse Førde HF * Sykehuset i Vestfold HF * Helse Møre og Romsdal HF * Oslo universitetssykehus [...]

27.11.2014

Det får rådmannen og kommuneoverlegen i Volda til å frykte for kommunene i ytre strok, og den felles nattlegevaktordninga ved Volda [...]

26.11.2014

Næringslivet, Høgskulen i Volda, sjukehuset i Volda, og skolane er blant dei som drar fordelar av at prosjektet no står [...]

26.11.2014

Helse Møre og Romsdal vil kome med sine konklusjonar når dei er ferdig med å behandle denne saka i starten av [...]

26.11.2014

Jenta frå Sula har vore innlagd på St. Olavs Hospital i Trondheim, men er no pasient ved barneavdelinga til Ålesund [...]

26.11.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle