Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

- Vi er nøgd med at vi ser betring på fleire kvalitetsparameter denne månaden, seier Stein Kinserdal som er styreleiar i Helse Møre og Romsdal. Fleire avdelingar har ikkje fristbrot i det heile tatt, og det er ei stor auke i utsending av epikriser innan [...]

27.10.2014

Fredag 31. oktober disputerer Beate Horsberg Eriksen i Ålesund med avhandlinga "Hjertefunksjon hos spedbarn under postnatal omstilling og ved videre modning. En longitudinell ekkokardiografisk studie av premature og terminfødte spebarn". [...]

27.10.2014

Styremøtet går føre seg i Kristiansund på Thon Hotel. Du kan følge sendinga direkte på internett. [...]

27.10.2014

Under IA-konferansen i går ettermiddag blei Helse Møre og Romsdal heidra for arbeidet med kortsiktige og langsiktige tiltak for å gjere det lettare for dei gravide å stå lenger i jobb. Prisen blei delt ut av IA-rådet i Møre og Romsdal, og er ei [...]

24.10.2014

Kva kostar det at lokalsjukehuspasientar frå Møre og Romsdal reiser til andre føretak for sjukehusbehandling som dei kunne fått her i fylket? No har Helse Møre og Romsdal analysert dette nærare. [...]

23.10.2014

Tidlegare torsdag melde Helse Møre og Romsdal at føraren er lettare skadd. Han ligg no til observasjon ved Ålesund [...]

30.10.2014

Helse Møre og Romsdal melder at føraren av lastebilen, ein mann i 50-åra, vart frakta til Ålesund sjukehus. Han er lettare skadd og tilstanden hans er [...]

30.10.2014

Helse Midt-Norge har nå på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal beregnet seg fram til et tall på 90 millioner kroner [...]

30.10.2014

Etter et besøk hos legen ble han hentet med ambulanse og sirener til sykehuset i Kristiansund. Han blir sannsynligvis skrevet ut onsdag kveld, siden alle prøvene har vært [...]

29.10.2014

Fredag åpner toppsjefen i i Helse Møre og Romsdal eit nytt rusbehandlingstilbod til personar med rus- og avhengigheitsproblem, og deira [...]

29.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle