Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

HMR arbeider med ei eiga prosedyre for handtering av eventuelle pasientar med ebolasmitte eller der det er mistanke om slik smitte. [...]

22.10.2014

Kva slags risiko og farar ser ein for pasienttilbodet fram mot nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal? Korleis kan ein handtere risikoen på best mogeleg måte? Dette er sentrale spørsmål for risiko- og sårbarheitsanalysen for nytt sjukehus. [...]

22.10.2014

Korleis skal nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) og Ålesund sjukehus samarbeide om ulike arbeidsoppgåver? Kva prinsipp legg ein til grunn når ein diskuterer dette? [...]

21.10.2014

Innkalling og saksliste for styremøte i Helse Møre og Romsdal den 27. oktober er lagt ut på nettsidene våre. [...]

20.10.2014

I nesten tre timer var sykehuset i Volda uten kontakt med omverdenen da en kabel ble kuttet i 2012 under vedlikehold. Sykehuset skulle ha to uavhengige linjer for å sikre [...]

22.10.2014

med Freifjordtunnelen og tilgjengeligheten for helikoptrene, forklarer strategi- og utviklingssjef Espen Remme til Romsdals [...]

22.10.2014

I tillegg er dette hovudvegen for fødande frå Selje, Vågsøy og Vanylven, som nyttar Volda sjukehus. Dette sambandet vil styrke heile regionen, seier Bjørdal til [...]

22.10.2014

Det viser en oppsummering som legges frem for styret i Helse Møre og Romsdal 27. [...]

22.10.2014

Tirsdag og onsdag har ledelsen i Helse Møre og Romsdal sittet sammen med tillitsvalgte og fagfolk [...]

22.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle