Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Under IA-konferansen i går ettermiddag blei Helse Møre og Romsdal heidra for arbeidet med kortsiktige og langsiktige tiltak for å gjere det lettare for dei gravide å stå lenger i jobb. Prisen blei delt ut av IA-rådet i Møre og Romsdal, og er ei [...]

24.10.2014

Kva kostar det at lokalsjukehuspasientar frå Møre og Romsdal reiser til andre føretak for sjukehusbehandling som dei kunne fått her i fylket? No har Helse Møre og Romsdal analysert dette nærare. [...]

23.10.2014

Helse Møre og Romsdal har oppdatert analysane av reiseveg til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Den nye tilgjengerapporten tek for seg dei tre aktuelle tomtene og viser tydelegare korleis dei ulike alternativa vil dekke befolkninga. [...]

23.10.2014

HMR arbeider med ei eiga prosedyre for handtering av eventuelle pasientar med ebolasmitte eller der det er mistanke om slik smitte. [...]

22.10.2014

Kva slags risiko og farar ser ein for pasienttilbodet fram mot nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal? Korleis kan ein handtere risikoen på best mogeleg måte? Dette er sentrale spørsmål for risiko- og sårbarheitsanalysen for nytt sjukehus. [...]

22.10.2014

Å begrense matinntaket ble en måte å få kontroll over et kaotisk tenåringsliv, og et halvt år senere var hun døden nær. Myhre ble tvangsinnlagt på sykehuset i [...]

24.10.2014

Da er pasientene fra Vestnes og sørsida av Rauma flyttet til Ålesund [...]

24.10.2014

Under IA-konferansen i går ettermiddag blei Helse Møre og Romsdal heidra for arbeidet med kortsiktige og langsiktige tiltak for å gjere det lettare for dei gravide å stå lenger i [...]

24.10.2014

Det har hele tiden vært presisert at sykehusene i Molde og Kristiansund har vært likeverdige, vel nå framstår avdelingen i Kristiansund som ei [...]

24.10.2014

Ifølge utviklingssjef Espen Remme kunne man derfor ikke beregne hvor stort inntektstapet var når pasienter reiste til andre [...]

24.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle