Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

- Den 15 juli er ein viktig milepel for fellessjukehuset, og starten på eit samarbeid som skal vare i fleire år framover, seier Dag Hårstad konst. adm. dir. i Helse Møre og Romsdal. I formiddag var partane samla i Ålesund for å signere kontrakt med [...]

15.07.2015

Tolv selskap leverte anbod på arkitekttenester og seks på ingeniørarbeidet i samband med planlegginga av nytt lokalsjukehus for Nordmøre og Romsdal og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund (SNR). Dei som har gått til topps i konkurransen er Nordic [...]

03.07.2015

Eit einstemmig styre har i dag tilsett Espen Remme (43) som administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal (HMR). [...]

29.06.2015

15. august vil innbyggarane i Møre og Romsdal få sin kjernejournal. Kjernejournal er ein ny elektronisk teneste. Den samlar helseopplysningar som er spesielt viktig om du treng akutt hjelp og får behandling på ein stad du ikkje har vore tidlegare. [...]

29.06.2015

Korleis forklarer vi kreft for små barn, og kva er det eigentleg som skjer når mamma eller pappa går til strålebehandling? Orda er ikkje så lette å finne når vi skal forklare vanskelege tema for små barn, men i går blei ei barnebok lansert som kan [...]

11.06.2015

- Den 15 juli er ein viktig milepel for fellessjukehuset, og starten på eit samarbeid som skal vare i fleire år framover, seier Dag Hårstad konst. adm. dir. i Helse Møre og Romsdal.[...]

29.07.2015

Tolv selskap leverte anbod på arkitekttenester og seks på ingeniørarbeidet i samband med planlegginga av nytt lokalsjukehus for Nordmøre og Romsdal og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund (SNR).[...]

29.07.2015

Eit einstemmig styre har i dag tilsett Espen Remme (43) som administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal (HMR).[...]

29.07.2015

Illustrasjon. En person skadet under flytting av småfly på Vigra flyplass.[...]

28.07.2015

Folkeaksjon ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal fortsetter virksomheten. - Vi er fornøyd fordi folkeaksjonens urokkelige mål om ett felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal er nådd og at dagens prosjektledelse og helseforetak, ønsker framdrift.[...]

20.07.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle