Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Det summar godt rundt dei ni runde borda når ordførarar, rådmenn, brukarrepresentantar, legar og andre fagfolk diskuterer gruppeoppgåvene innan samhandling. Å diskutere problemstillingane er ein ting, å gjere dei om til praktiske og god løysingar er noko [...]

12.09.2014

Helse Møre og Romsdal har no verifisert at det ikkje vart brukt feil tal da Asplan Viak i 2012 berekna reiseveg til sjukehusa i framtida. Samtidig er helseføretaket i dialog med Statens Vegvesen om oppdatert samferdselsinformasjon. [...]

11.09.2014

Sjukehusa i Møre og Romsdal har vorte betre på å informere pasientane om det dei vil vite i forkant av prøvar og undersøkingar. Det viser den nasjonale pasientundersøkinga som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført. [...]

04.09.2014

Fekk du ikkje med deg folkemøta om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal? Vi har lagt ut presentasjonane som vart nytta, og bilete frå møta i Molde, Kristiansund og Gjemnes. [...]

05.09.2014

Vi har hatt ein fagleg draum i mange år om å få samla dei dårlegaste pasientane i ein felles seksjon. No er vi stolte over at det har blitt så fint, sa klinikksjef Kjell Erik Strømskag under opninga av ny felles intensiv seksjon ved Molde sjukehus fredag [...]

02.09.2014

"Vi registrerer at det trekkes frem at Molde sjukehus er større enn Kristiansund sjukehus med tanke på antall [...]

16.09.2014

I tidligere sykehusrunder har oljeselskapene i Kristiansund valgt en noe tilbaketrukket rolle, der man ofte har pekt på at man er vant til å forholde seg til nye offentlige [...]

16.09.2014

». Det vises også til at en lokalisering på Storbakken vil redusere pasientlekkasjen nordover, gi bedret økonomi i Helse Nordmøre og Romsdal, samt redusere belastningen på St. Olavs [...]

16.09.2014

Molde sykehus har helt klart det største og tyngste fagmiljøet, og er betydelig større en Kristiansund [...]

15.09.2014

Espen Remme i Helse Møre og Romsdal har mottatt mange innspel til val av sjukehustomt når høyringsfristen går ut måndag kveld.[...]

15.09.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle