Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Her er dei viktigaste punkta frå styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. [...]

30.09.2015

Vi er einige om å lykkast saman, sa både Espen Remme og Stig Slørdahl då dei snakka til deltakarar frå Sykehusbygg, tilsette i HMR, tillitsvalde, verneteneste, brukarar, arkitektar, ingeniørar, Nordmøre Regionråd (Orkide) og Romsdal Regionråd [...]

30.09.2015

Dei fleste har etablert augeblikkeleg døgntilbud. Å få på plass dette i alle kommunar er fortsatt eit sentralt tema i samhandlingsreforma. [...]

09.10.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 10.00. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

03.06.2015

Molde behandlingssenter opner dørane for pårørande av rusmisbrukarar. - Vi ser behovet for ein meir uformell møteplass, seier familieterapeut Jorill Nilsen ved poliklinikken. [...]

25.09.2015

Ingen omkjøringsmuligheter på grunn av øvelse. Mellom klokken 18 og 21 tirsdag kveld gjennomfører nødetatene og Statens vegvesen en øvelse på å håndtere bilulykke i Gyltunnelen i Tingvoll. Det er ingen omkjøringsmuligheter.[...]

13.10.2015

Brannsjefen truer helseforetaket med bøter om det ikke gjøres noe. Helse Møre og Romsdal vil utsette brannsikringen av Molde sjukehus, noe som får brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde til å reagere.[...]

13.10.2015

- Det er ikke en eneste bygning i Molde jeg frykter mer at det skal brenne i, enn sjukehuset på Lundavang. Det sier brannsjef Alf Magne Smørholm. Nå truer han med bøter dersom Helse Møre og Romsdal ikke setter av mer penger til brannsikring.[...]

13.10.2015

Med utgangspunkt i Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, arrangerer "Nettverk funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal" seminaret: Å bu etablering i eigen bustad.[...]

13.10.2015

Fikk moderate skader. En mann i 40-åra behandles for moderate skader ved intensivavdelingen ved Ålesund sykehus, skrev Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.[...]

12.10.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle