Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Ålesund sjukehus blir i dag trekt fram som best i landet på å unngå fødselsrifter. For få år sidan var situasjonen ein annan, men dei siste åra har dei greidd å snu tala. [...]

31.10.2014

- Vi er nøgd med at vi ser betring på fleire kvalitetsparameter denne månaden, seier Stein Kinserdal som er styreleiar i Helse Møre og Romsdal. Fleire avdelingar har ikkje fristbrot i det heile tatt, og det er ei stor auke i utsending av epikriser innan [...]

27.10.2014

Fredag 31. oktober disputerer Beate Horsberg Eriksen i Ålesund med avhandlinga "Hjertefunksjon hos spedbarn under postnatal omstilling og ved videre modning. En longitudinell ekkokardiografisk studie av premature og terminfødte spebarn". [...]

27.10.2014

Styremøtet går føre seg i Kristiansund på Thon Hotel. Du kan følge sendinga direkte på internett. [...]

27.10.2014

Under IA-konferansen i går ettermiddag blei Helse Møre og Romsdal heidra for arbeidet med kortsiktige og langsiktige tiltak for å gjere det lettare for dei gravide å stå lenger i jobb. Prisen blei delt ut av IA-rådet i Møre og Romsdal, og er ei [...]

24.10.2014

Kvinna som blei skadd i ei trafikkulukke i Valderøytunnelen i dag fekk lettare skader. Kvinna ligg no på sjukehuset i Ålesund for overvåking.[...]

31.10.2014

Astrid Eidsvik, administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, stod bak den offisielle opninga som vil bety ei kraftig utviding av tilbodet for rusmisbrukarar i [...]

31.10.2014

Mens for eksempel Haukeland i Bergen og sykehuset i Drammen kommer dårlig ut, er Ullevål og Rikshospitalet i Oslo blant landets beste, sammen med blant annet sykehuset i [...]

31.10.2014

Ålesund sjukehus blir i dag trekt fram som best i landet på å unngå fødselsrifter. For få år sidan var situasjonen ein annan, men dei siste åra har dei greidd å snu [...]

31.10.2014

Etter å ha fått krev av ein aggressiv type låg Nerland tre veker innlagd ved Volda [...]

31.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle