Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Dette har vore bodskapen til jordmor Elisabeth Sæther ved Kvinneklinikken i Helse Møre og Romsdal i mange år. No har ho i lag med andre i føretaket utarbeidd og fått innført ein kunnskapsbasert prosedyre som skal gi nyfødte ein optimal start på livet. [...]

11.04.2014

Statsminister Erna Solberg er interessert i å høyre korleis meir heimebehandling gir gode resultat innan psykisk helsevern. Dei siste fire-fem åra har talet på akuttinnleggingar i psykisk helsevern gått ned frå rundt 900 til rundt 700 per år på Sunnmøre. [...]

11.04.2014

Sykehusene i Midt-Norge er i gang med et forprosjekt som skal vurdere mulighetene for å anskaffe en ny samlet pasientjournal-løsning i hele regionen.– De store endringene i samfunnet er kanskje den aller største drivkraften i dette arbeidet, sier leder [...]

07.04.2014

Kreftavdelingen ved Ålesund sykehus har nylig rundet ti år. I jubileumsfeiringen har vi tatt et tilbakeblikk og vi har sett fremover mot fremtidens kreftbehandling. [...]

04.04.2014

Du kjem til sjukehuset i all hast og møter ein hær av kvitkledde som står klare og venter på deg. Føler du deg trygg? Overvelda? Redd? Else Charlotte Sandset, lege ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssjukehus held i dag føredrag om kommunikasjon i [...]

03.04.2014

Når barn vert fødd for tidleg eller slit med pusten, plar navlestrengen bli kutta i all hast for å starte gjenoppliving. - Heilt naturstridig, meiner jordmor Elisabeth Sæther ved sjukehuset i [...]

17.04.2014

- Jeg er klar til å fighte meg tilbake på banen. Selvfølgelig skal jeg spille fotball igjen, forhåpentligvis allerede til høsten, sier en offensiv Aboubacar på telefon fra sykehuset i [...]

17.04.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle