Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

- Vi ser eit stort behov for eget behandlingstilbud til denne pasientgruppa, seier opplæringskoordinator  for pårørende Jorill M. Nilsen og familieterapeut Randulf Tverfjell ved Molde behandlingssenter. [...]

31.08.2015

98 spennande kurs fyllar haustens aktivitetsplan. [...]

31.08.2015

14. september er det kommune- og fylkestingsval. Valgsekretariata  i kommunane sørgar for at pasientar kan førehandsrøyste ved institusjonar i fylket [...]

25.08.2015

Den nye journalen kan vere til stor hjelp i akutte situasjonar. No får nærare 400 000 innbyggjarar i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag sin kjernejournal.  [...]

14.08.2015

Oppdatering: 6.8 kl. 22.30 : Ålesund sjukehus har no fått tilbake telefonforbindinga på fasttelefon. Feilen er funnen og retta av Telenor og telefonlinjene fungerer som normalt.[...]

06.08.2015

De spilte høyt og tapte - det er et tungt ansvar å bære", skriver Torgeir Dahl. Jeg registrerer at sentrale Ap- og Sp-ordførere fra Nordmøre har behov for å forsvare seg mot skarp kritikk fra Nordmøre på måten de håndterte sykehussaken på.[...]

01.09.2015

98 spennande kurs fyllar haustens aktivitetsplan. - Vi gleder oss til å ta fatt på hausten med planlegging av nye opplæringstiltak.[...]

31.08.2015

- Mye av årsaken ligger i krangelen om hvordan verden egentlig burde sett ut, sier styreleder Stein Kinserdal om det skakkjørte Helse Møre og Romsdal. - Han har ikke peiling, svarer Dagfinn Ripnes.[...]

31.08.2015

31. august2015kl.11:27 Økonomiske utfordringar Helse Møre og Romsdal har framleis økonomiske utfordringar. Pr. juli har foretaket eit resultat som er 51 millionar kroner dårlegare enn krava som helse midt-norge har stilt til dei.[...]

31.08.2015

Styremedlemmer i Helse Midt-Norge har advart mot at nytt sykehus må utsettes hvis ikke resultatene i Helse Møre og Romsdal bedres i 2015. I stedet økes den negative prognosen til 85 millioner kroner.[...]

31.08.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle