Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Fredag la regjeringa fram Nasjonal helse- og sjukehusplan for Stortinget. [...]

20.11.2015

Korleis skal bygget ligge på tomta, og kva skal ligge kvar i etasjar og fløyer? Arkitektane i Nordic Office og Architecture har utforska fleire modellar for nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, og viste fem av dei denne veka. [...]

19.11.2015

I Helsetilsynet sin rapport frå saka som er fra 2009 konkluderer dei med at både helsehjelpa og krava til journalsystem og dokumentasjon var forsvarleg utført. Men det kjem også kritikk på oppfølging av pårørande og det psykososiale arbeidsmiljøet. [...]

19.11.2015

Helse Møre og Romsdal er for første gang nede i ei gjennomsnittleg ventetid på under 65 dager for pasientar som ventar på behandling. [...]

13.11.2015

– Kommunane i Møre og Romsdal er ulike i kultur, størrelse og geografi, men alle 36 er likeverdige i samarbeidet med Helse Møre og Romsdal, sa Espen Remme då han opna det årlege dialogmøtet mellom kommunane og helseforetaket i førre veke. [...]

12.11.2015

Helse Møre og Romsdal må få økonomisk styring før de kan bygge nytt sykehus, sier stortingsrepresentant.[...]

26.11.2015

Kunngjøring om kontraktstildeling Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026Ålesund NO [...]

26.11.2015

Hadde Kristiansund kommune rett til å avvise VGs begjæring om å få innsyn i SMS-meldingene daværende ordfører Per Kristian Øyen sendte om sjukehussaka? Det var VGs journalist Lars Joakim Skarvøy som 11.[...]

25.11.2015

På sjukehusa får mange pasientar spesielle diettar, men kva skjer med maten når dei blir sende heim til sin eigen kommune? - Vi opplever at informasjon om diettane stoppar opp på veg inn på kjøkkenet.[...]

25.11.2015

Helseminister Bent Høie (H) vedgår at det gjør inntrykk å se ti tusen mennesker i fakkeltog for sykehuset i Volda.[...]

25.11.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle