Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Helse Møre og Romsdal har fått tildelt 42,5 millioner gjennom regjeringa sin tiltakspakke i 2016. Føringar for midlane er at dei skal gå til tiltak som gir effekt for sysselsettinga, og ikkje brukast til materiell eller utstyr. [...]

05.02.2016

Helse Møre og Romsdal har kartlagt antall usignerte  prøvesvar i hele foretaket. - Papirrutinene må bort, sier medisinsk fagsjef Mariann Gammelsæther. [...]

03.02.2016

Tysdag møttast for første gong dei nyoppnemnde planleggingsgruppene som skal bidra med å utvikle det nye fellessjukehustilbodet for Nordmøre og Romsdal. Hovudtrekka for funksjonane i det nye sjukehuset er klarlagt gjennom tidlegare prosessar. No startar [...]

02.02.2016

Helse Møre og Romsdal følgjer med på utviklinga i det varsla uveret "Tor". I går gjennomførte føretaket eit «føre var» møte med leiarane i taktisk stab ved alle sjukehusa i fylket. [...]

29.01.2016

-Eit budsjett er dei pengane du har. Underskotet er på 2% av totalbudsjettet, og helseføretaket må ha gjennomføringskraft til å gjere det som er bestemt, seier Stein Kinserdal styreleiar i Helse Møre og Romsdal.  [...]

27.01.2016

Helse Møre og Romsdal har fått tildelt 42,5 millioner gjennom regjeringa sin tiltakspakke i 2016. Føringar for midlane er at dei skal gå til tiltak som gir effekt for sysselsettinga, og ikkje brukast til materiell eller utstyr.[...]

05.02.2016

Redusere unødig venting og variasjon. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Økonomisk bærekraft.[...]

05.02.2016

Sykehusene i fylket sliter med at utskrivningsklare pasienter blir liggende over tiden, og i Kristiansund er situasjonen prekær. Totalt tilbrakte utskrivingsklare pasienter 1200 døgn ekstra på sykehusene i januar i år.[...]

05.02.2016

5. februar2016kl.10:02 Kontroll på svineinfluensaen Sunnmørsposten melder at det nå kun er en person på isolat etter utbruddet av svineinfluensa for vel to uker siden. - Vi anser vel utbruddet som over.[...]

05.02.2016

Det ligger kun én pasient isolert med svineinfluensa på Ålesund sjukehus nå. - Vi anser vel utbruddet som over.[...]

05.02.2016

Kalender Vis alle