Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

- Årsaka til at vi kaller inn til eit ekstraordinært styremøte i dag er ønsket om å orientere styret raskt og uten unødig opphald om den juridiske vurderinga av protokolltilførselen som blei lagt fram i styremøtet den 17. desember, seier Dag Hårstad som [...]

21.12.2014

Styret for Helse Møre og Romsdal gjorde i dag vedtak om å tilrå tomta Opdøl på Hjelset, som framtidig plassering for det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. [...]

17.12.2014

Stein Kinserdal bidro også til dette trykket bl.a. ved å referere til «signaler» fra Høie (i mail 4. desember 2014). Dette ble gjort uten behandling i styremøte i begge foretakene slik foretaksloven [...]

22.12.2014

Gunhild Rolandsen, fylkesleder i Møre og Romsdal, ber folk besinne seg i den bitre konflikten om plassering av et nytt sykehus i Molde. [...]

22.12.2014

Her er det i første rekke høstens to direktøravgangene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal, samt styreleder i Helse Midt-Norge Styve Holtes valg om å gå av, de [...]

22.12.2014

Den nye direktøren i Helse Møre og Romsdal har ein stor jobb framfor seg. Dei tilsette ved sjukehuset i Molde vil at vedtaket om nytt sjukehus skal bli [...]

22.12.2014

Men kommunane på Nordmøre ber likevel kontrollkomiteen vurdere ei opa høyring for å klargjere kva som har skjedd i samband med avgjerda om å legge det nye sjukehuset i Molde.[...]

22.12.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle