Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Fredag la regjeringa fram Nasjonal helse- og sjukehusplan for Stortinget. [...]

20.11.2015

Korleis skal bygget ligge på tomta, og kva skal ligge kvar i etasjar og fløyer? Arkitektane i Nordic Office og Architecture har utforska fleire modellar for nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, og viste fem av dei denne veka. [...]

19.11.2015

I Helsetilsynet sin rapport frå saka som er fra 2009 konkluderer dei med at både helsehjelpa og krava til journalsystem og dokumentasjon var forsvarleg utført. Men det kjem også kritikk på oppfølging av pårørande og det psykososiale arbeidsmiljøet. [...]

19.11.2015

Helse Møre og Romsdal er for første gang nede i ei gjennomsnittleg ventetid på under 65 dager for pasientar som ventar på behandling. [...]

13.11.2015

– Kommunane i Møre og Romsdal er ulike i kultur, størrelse og geografi, men alle 36 er likeverdige i samarbeidet med Helse Møre og Romsdal, sa Espen Remme då han opna det årlege dialogmøtet mellom kommunane og helseforetaket i førre veke. [...]

12.11.2015

Ma Ortiz trudde ho og dottera Bianca (8 månader) kom til å døy. Tysdag kveld er ho ei av nesten 10 000 menneske som har møtt opp for å gå i fakkeltog for sjukehuset i Volda.[...]

24.11.2015

Tusenvis av menneske har tysdag kveld møtt opp for å gå i fakkeltog for sjukehuset i Volda. Regjeringa truar med å leggje ned akuttfkirurgiunksjonen. Det vil ikkje folk ha noko av.[...]

24.11.2015

Tirsdag møttes det nye styret til sitt første møte. Det er blitt folksomt rundt bordet når NTNU holder styremøte. Det gamle styret med 11 medlemmer er forsterket med fire nye representanter.[...]

24.11.2015

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene har vedtatt tildeling av forskningsmidler for 2016. Følgende prosjekter har fått tildelt forskningsmidler: Ole Petter Norvang, St.[...]

24.11.2015

Det er få akuttoperasjoner i Volda, men disse er avgjørende, mener klinikksjefen. Fredag anbefalte helseminister Bent Høie å legge ned akuttkirurgien i Volda på grunn av for lite pasientgrunnlag.[...]

24.11.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle