Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Saksliste og innkalling til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 3. juni ligg no ute på nettsidene våre. [...]

26.05.2015

Prisen som årets sjukepleiarleiar i Møre og Romsdal blei tildelt i samband med den internasjonale sjukepleiardagen den 12. mai.   Norsk Sykepleierforbund deler ut prisen årleg etter å ha fått inn forslag på kandidatar frå heile fylket. Anita Nybø er [...]

13.05.2015

Styret ga i dag full tilslutning til helseføretaket sitt arbeid med kontinuerleg forbetring. –Vi er trygge på at forbetringsarbeidet vil vere det som riggar organisasjonen for å vinne i det lange løp, seier Dag Hårstad som er administrerande direktør i [...]

06.05.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 10.00. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

06.05.2015

Betre og meir pasientbehandling er målet, og det skal løysast innanfor dei ressursane ein har tilgjengeleg. Spesialisthelsetenesta er i omstilling. -Hovudstrategi for å klare dette er arbeid med kontinuerleg forbetring, seier adm. dir. Dag Hårstad i [...]

30.04.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle