Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Det kan vere vanskeleg å halde oversikt over kva som skjer i samband med høyringsprosessane og arbeidet med planlegginga av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - både for våre tilsette og for folk flest. [...]

19.08.2014

I august og september inviterer kommunane Molde, Gjemnes og Kristiansund og Helse Møre og Romsdal til offentlege møte i samband med nytt sjukehus. Først ut er kommunane med møte om tomt og nærmiljø, så kjem helseføretaket med møte  om konsekvensar av [...]

15.08.2014

Korleis samarbeider fastlege og sjukehus best mogleg om felles pasientar? Dette var noko av tematikken da ortopedisk avdeling ved Kristiansund sjukehus inviterte til emnekurs for allmennlegar. – Lærerikt og relasjonsbyggande, meiner fastlege. [...]

12.08.2014

Helse Midt-Norge RHF er no i ferd med å inngå nye avtalar om pasienttransport i fem kommunar i Møre og Romsdal for ein periode på 3 år pluss eitt år mogeleg forlenging. Avtalane trer i kraft i løpet av første kvartal 2015. [...]

30.07.2014

På grunn av lynnedslag er det ikkje alle som når gjennom på telefon til legevaktsentralen ved Volda sjukehus. Dersom du ikkje får kontakt med legevaktsentralen på det vanlege nummeret, kan du ringe sentralbordet ved Volda sjukehus på tlf 700 58 200, [...]

27.07.2014

Mottaksbyggene på Hjelset eies av Helse Møre og Romsdal. Byggene ligger på Opdøl-tomta som er Moldes førstekandidat til tomt for det nye [...]

22.08.2014

Kommuneoverlege Thomas Rakvåg har sidan desember i fjor arbeidd på røntgenavdelinga ved Molde sjukehus der han [...]

20.08.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle