Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Johnny Vegsundvåg disputerte over temaet kransåresjukdom ved Ålesund sjukehus i går. [...]

27.02.2015

Då seksjonsleiar Monica Devold og kollegaene hennar såg at berre 7% av legemiddellistene var samstemte, bestemte dei seg for å gjere noko med det. [...]

26.02.2015

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i gårsdagens styremøte kortsiktige og langsiktige tiltak i samband med helgestenginga ved barne- og ungdomsavdelinga ved Kristiansund sjukehus. [...]

26.02.2015

Helse Møre og Romsdal etablerer ei midlertidig ordning med barnelege og pleiepersonell som kan gi eit tilbod til sjuke barn på helg ved Kristiansund sjukehus. Helseføretaket vil også utrede ei langsiktig 7-dagers driftsform, som er tilpassa behova i [...]

25.02.2015

Styremøtet finn stad i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 1000. Du kan følgje styremøtet direkte over internett. [...]

21.01.2015

hvor jeg innstendig ba deg om å instruere styret i Helse Møre og Romsdal til å gjenåpne barneavdelingen på [...]

04.03.2015

Vedkommende måtte gå fra jobben umiddelbart etter at vi ble kjent med saken, og helseforetaket valgte selv å melde dette til fylkeslegen, sier personalsjef Olav Finnøy i Helse Møre og Romsdal [...]

04.03.2015

En vikarlege ved sykehuset i Kristiansund fikk sparken etter bare ti timer. Da hadde legen, ifølge NRK, forulempet en pasient og invitert henne til en privat fotoseanse på [...]

04.03.2015

hvor jeg innstendig ba deg om å instruere styret i Helse Møre og Romsdal til å gjenåpne barneavdelingen på [...]

04.03.2015

der et lite spedbarn døde fordi barneavdelingen stengte i helga og det ikke var mulig å bruke helikopter for å frakte det til sykehuset i [...]

04.03.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle