Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Styret for Helse Møre og Romsdal gjorde i dag vedtak om å tilrå tomta Opdøl på Hjelset, som framtidig plassering for det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. [...]

17.12.2014

Styremøtet blir halde på Hotel Waterfront i Ålesund. I møtet skal styret behandle saka om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Alle kan følgje møtet direkte på internett, og i tillegg er det sett av inntil 150 plassar til publikum som møter opp. [...]

16.12.2014

Til NTB opplyser kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim i Helse Møre og Romsdal at temaet for møtet er den juridiske vurderingen av sykehussaken det ble bedt om i et møte [...]

21.12.2014

- Dermed kan det ikke følges av offentligheten, skriver ORKidé-leder Ingunn Golmen til styret i Helse Møre og Romsdal.[...]

21.12.2014

Hasteinnkalt styremøte i Helse Møre og [...]

21.12.2014

» Foran det ekstraordinære styremøtet i Helse Møre og Romsdal klikken 11 søndag har helseforetaket lagt ut en juridisk vurdering av prosessen forut for Astrid Eidsviks [...]

21.12.2014

"Senere samme dag valgte Astrid Eidsvik å gå av som toppsjef i Helse Møre og Romsdal. Kinserdal har i telefonsamtale med oss [...]

21.12.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle