Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Det er gjort nokre endringar i høyringsdokumentet «Konsekvensutgreiing – sjukehuset i Nordmøre og Romsdal». I førre versjon står det at gjennomsnittleg reisetid med dagens to sjukehus er 45 minutt. Etter innspel frå Asplan Viak er dette endra til [...]

15.07.2014

Det siste året har Helse Møre og Romsdal og kommunane Molde, Gjemnes og Kristiansund samarbeidd godt om konsekvensutgreiingane for dei aktuelle tomtene for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. No legg både kommunane og helseføretaket ut dokumenta på [...]

04.07.2014

Sju samhandlingsprosjekt i Helse Møre og Romsdal har til saman fått tildelt 6 440 000 kroner av Helse Midt-Norge RHF. Det største enkelttilskotet, på 1 700 000 kroner, har gått til eit samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre i Helse [...]

04.07.2014

Utdanning for fremtidens arbeidsliv! Helseforetakene i Midt-Norge samarbeider med universitet og høyskoler om å arrangere regional utdanningskonferanse for helse- og sosialfag. Årets konferanse er i Ålesund 17.-18. september. [...]

03.07.2014

Mobilnettet er no tilbake i normal drift i desse kommunane som hadde ustabile linjer i går ettermiddag og kveld. [...]

26.06.2014

Helse Møre og Romsdal Regional konsekvensutgreiing for dei aktuelle tomtene for nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal er lagt ut på [...]

23.07.2014

Regional konsekvensutredning for de aktuelle tomtene for nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal er lagt ut på høring på Helse Møre og Romsdal sine [...]

23.07.2014

Dette har for det meste vært eldre, og alle har fått raskt hjelp eller behandling hos legevakt eller fastlege forteller fagutviklingssjukepleier ved Molde sjukehus, Petter [...]

22.07.2014

Han vart send til sjukehus i Ålesund. Klokka 22.00 var skadeomfanget [...]

22.07.2014

Sjøl om flåtten fikk en tøff vinter, opplever Molde Sjukehus mange henvendelser om [...]

22.07.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle