Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Innkalling og saksliste for styremøte i Helse Møre og Romsdal den 27. oktober er lagt ut på nettsidene våre. [...]

20.10.2014

Ved midnatt tysdag går fristen ut for dei som vil svare på høyringa om idéfasearbeidet for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Så langt er det kome svar frå mange ulike hald. [...]

07.10.2014

Helse Møre og Romsdal gratulerer NTNU og May-Britt og Edvard Moser med Nobelprisen i fysiologi og medisin. [...]

06.10.2014

Det vil bli gitt orientering til styret i bussen, opplyser kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim til Romsdals [...]

20.10.2014

Innkalling og saksliste for styremøte i Helse Møre og Romsdal den 27. oktober er lagt ut på nettsidene [...]

20.10.2014

Ambulansen kom etter en viss tid, og førte Dimmen til Volda sykehus, der overlege Olav [...]

20.10.2014

Ambulansen kom etter en viss tid, og førte Dimmen til Volda sykehus, der overlege Olav [...]

20.10.2014

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted fredag 31. oktober 2014 kl. 10:15 i Auditoriet, Ålesund [...]

20.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle