Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

- Årsaka til at vi kaller inn til eit ekstraordinært styremøte i dag er ønsket om å orientere styret raskt og uten unødig opphald om den juridiske vurderinga av protokolltilførselen som blei lagt fram i styremøtet den 17. desember, seier Dag Hårstad som [...]

21.12.2014

Styret for Helse Møre og Romsdal gjorde i dag vedtak om å tilrå tomta Opdøl på Hjelset, som framtidig plassering for det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. [...]

17.12.2014

Les også: Nytt sykehus til [...]

21.12.2014

E-posten fra styrelederen i Helse Møre og Romsdal, hvor han beskriver et kort møte med helseminister Bent Høie 4. desember, ble søndag kjent for [...]

21.12.2014

Les flere saker om disse temaene: Bernt Høie Møre og Romsdal Møre Romsdal sykehus helse samfunn [...]

21.12.2014

Det var ansattrepresentantene Topphol, Sevaldsen og Austnes i Helse Møre og Romsdal HF (HMR) som ba om juridisk vurdering da saka blei behandla i styret onsdag 17. [...]

21.12.2014

Inntrykket av at noko har fått kalde føter i saka om sjukehusplassering blir tydelegare av at styret i Helse Møre og Romsdal blir hasteinnkalla seint laurdag kveld for så å halde styremøte [...]

21.12.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle