Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Den nest yngste kvinnelege legen som tar doktorgrad i Norge er turnuslege i Helse Møre og Romsdal ved klinikk for kirurgi, Molde. Torsdag 24. april disputerer Kaja Nordengen (26) ved Universitetet i Oslo der ho skal forsvare avhandlinga «The localisation [...]

23.04.2014

Helse Midt-Norge RHF oppnevner nye styrer for helseforetakene i Midt-Norge på foretaksmøter mandag 28. april. De nye styrene vil ha en funksjonsperiode fra 1. mai 2014 fram til 1. mars 2016. [...]

24.04.2014

– Det tok kun to timar frå vi ringte fastlegen til akutteamet sat heime i stova vår, sa ein av pasientane til Erna Solberg då ho møtte dei i Ålesund tysdag ettermiddag. [...]

23.04.2014

De fire regionale helseforetakene har utarbeidet en fellesrapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten for 2013. Rapporten presenterer til sammen 15 forskingsprosjekter fra hele landet. [...]

20.04.2014

Helse Møre og Romsdal (HMR) og kommunane innfører no elektronisk utveksling av meldingar om innlagde pasientar ved alle fire sjukehus. Det betyr ein heilt annan kvardag i samhandlinga om pasientar. Ved Kristiansund sjukehus er løysinga no i ordinær drift.[...]

22.04.2014

Petter Bjørdal får halde fram som nestleiar i styret i Helse Møre og Romsdal. * Mobil: 97089285 * E-post: janne@morenytt.[...]

24.04.2014

Under stellet fekk ho også høve til å studere skadane til jenta. Det gav henne nokre svar som ingen andre hadde kunne gje henne. Eidslott er sjølv kirurgisk sjukepleiar ved sjukehuset i [...]

24.04.2014

" Kinserdal leder for øvrig et av landets mest kostnadseffektive helseforetak, et mål toppsjef Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal også har satt for å få bukt med store [...]

24.04.2014

Stein Kinserdal fra Åsgårdstrand i Vestfold blir ny styreleder i Helse Møre og Romsdal. Det opplyser Helse-Midt Norge på sine hjemmesider. Stein Kinserdal har i sju år vært direktør [...]

24.04.2014

. Helse Møre og Romsdal:Styreleder Stein Kinserdal (ny), nestleder Petter Bjørdal, Svein Anders [...]

24.04.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle