• Transfusjon av blodprodukt utanfor sjukehus
  E-læringskurs for legar og sjukepleiarar utanfor offentleg sjukehus som er involverte i blodtransfusjonar.
  Transfusjon av blodprodukt utanfor sjukehus
  Alltid tilgjengeleg
 • Brukarhistoriekurs
  Kurstilbod for deg som ynskjer å vere brukarrepresentant på kurs eller gruppetilbod.
  Brukarhistoriekurs
  5.
  september
  2024
  Fleire datoar
 • Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Introduksjonskurs for deg som driv med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og meistringsaktivitet i gruppe. Kurset går over tre dagar.
  Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  2.
  oktober
  2024
  3 dagar
 • Praktisk kurs i formidling
  Praktisk kurs i formidling er eit dagskurs for helsepersonell som underviser pasientar/brukarar og pårørande eller underviser og informerer kollegaer.
  Praktisk kurs i formidling
  27.
  november
  2024
 • Rehabilitering - konferanse
  Årlege konferansar for helsepersonell innan rehabiliteringsfeltet, både lokalt og nasjonalt
  Rehabilitering - konferanse
  Dato kjem

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her finn du ei oversikt over opplæringstilbod knytt til læring og meistring i Helse Møre og Romsdal. Du kan søke og filtrere for å finne aktuelt tilbod for deg.
Sjå oversikt over kurs og opplæringstibod
Hybridkurs Rauma/Molde