Dine rettar, val og moglegheiter

Som pasient har du mange rettar. Desse er i hovudsak regulert av Pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasientar og brukarar får lik tilgang på helse- og omsorgstenester.

Rettigheter og tilbud til pasienter og pårørende Helse Midt-Norge (8,25 min). Filmen er laga av Høgskulen i Volda i samarbeid med sosionomer og regional ressurs for pasient og pårørendeopplæring i Helse Midt-Norge.

Full oversikt over rettane dine (helsenorge.no)​​

    Sist oppdatert 11.09.2023