Personvern

Helse Møre og Romsdal behandlar ei rekke personopplysingar om pasientar, tilsette og andre. I personvernerklæringa for Helse Møre og Romsdal skildrar vi i korte trekk korleis Helse Møre og Romsdal behandlar og beskyttar personopplysingar. I personvernerklæringa for helse-mr.no, kan du lese om personvernet på nettstaden vår.

Personvernerklæring for Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal samlar inn personopplysingar til ei rekke forskjellige formål som ledd i pasientbehandling, dagleg drift og oppgåveløysing elles i sjukehuset. Les personvernerklæringa som skildrar korleis Helse Møre og Romsdal behandlar og beskyttar personopplysingane.
Personvernerklæring for Helse Møre og Romsdal
Illustrasjonsbilde

Personvernerklæring helse-mr.no

Personvererklæringa for Helse Møre og Romsdal sine nettsider handlar om korleis vi samlar inn og bruker informasjon om besøkande på helse-mr.no
Personvernerklæring for helse-mr.no
Illustrasjonsbilde

Personvernombod

Personvernombodet skal sikre personverninteressene til alle som får personopplysingane sine registrert i Helse Møre og Romsdal. Sjølv om personvernombodet er tilsett i Helse Møre og Romsdal, har det ei uavhengig stilling i sitt arbeid som ombod.
Kontaktinformasjon og meir om personvernombodet sine oppgåver
Illustrasjonsbilde
Sist oppdatert 29.11.2021