Velkomen til Helse Møre og Romsdal

På lag med deg for helsa di

Oppstilt bilde av ei gruppe smilande helseeepersonell i kvitt og grønt abeidstøy.

Pasient- og pårørandeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper.

Finn eit opplæringstilbod
Mor og barn

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF byggjer eit nytt fellessjukehus for befolkninga på Nordmøre og i Romsdal. Her kan du følgje aktivitetane i prosjektet.
Nye SNR
En person som går på et fortau

Barn og unges helseteneste

Rett help - på rett stad - til rett tid. 

Barn og unges helseteneste er eit samarbeid mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal for barn og ungdom med psykiske vanskar.  

Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket. Her finn du partnarskapsmøtet, strategisk samarbeidsutval, lokale samarbeidsutval og 12 faglege samarbeidsutval.
Gå til Helsefellesskap Møre og Romsdal
Illustrasjonsbilde puslebrikker

Vi har kort ventetid på lyskebrokk-operasjonar

Vårt team på Volda sjukehus står klare til å ta imot deg!
Les meir om tilbodet
Teamet ved dagkirurgen i Volda

Høyr på Helsedigg, ein podkast frå Helse Møre og Romsdal

Behandlarar, forskarar, pasientar og pårørande deler kunnskap, tips og råd.
Lytt til Helsedigg
Illustrasjonsbilde Helsedigg. Mikrofon med hovudtelefonar.