Velkomen til Helse Møre og Romsdal

På lag med deg for helsa di

Oppstilt bilde av ei gruppe smilande helseeepersonell i kvitt og grønt abeidstøy.

Viktige meldingar om Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal

På denne sida kan kommunane, fastlegar og andre tilvisarar i Møre og Romsdal halde seg oppdaterte på viktige meldingar i samband med at Helse Møre og Romsdal tar i bruk Helseplattformen.
Helseplattformen
Logo

Pasient- og pårørandeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper.

Finn eit opplæringstilbod
Mor og barn

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF byggjer eit nytt fellessjukehus for befolkninga på Nordmøre og i Romsdal. Her kan du følgje aktivitetane i prosjektet.
Nye SNR
En person som går på et fortau

Barn og unges helseteneste

Rett help - på rett stad - til rett tid. 

Barn og unges helseteneste er eit samarbeid mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal for barn og ungdom med psykiske vanskar.  

Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav