Velkomen til Helse Møre og Romsdal

På lag med deg for helsa di

Oppstilt bilde av ei gruppe smilande helseeepersonell i kvitt og grønt abeidstøy.

Pasient- og pårørandeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper.

Finn eit opplæringstilbod
Mor og barn

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF byggjer eit nytt fellessjukehus for befolkninga på Nordmøre og i Romsdal. Her kan du følgje aktivitetane i prosjektet.
Nye SNR
En stor bygning med mange vinduer omgitt av snø

Barn og unges helseteneste

Rett help - på rett stad - til rett tid. 

Barn og unges helseteneste er eit samarbeid mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal for barn og ungdom med psykiske vanskar.  

Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket. Her finn du partnarskapsmøtet, strategisk samarbeidsutval, lokale samarbeidsutval og 12 faglege samarbeidsutval.
Gå til Helsefellesskap Møre og Romsdal
Illustrasjonsbilde puslebrikker

Vi har kort ventetid på lyskebrokk-operasjonar

Vårt team på Volda sjukehus står klare til å ta imot deg!
Les meir om tilbodet
Teamet ved dagkirurgen i Volda

Høyr på Helsedigg, ein podkast frå Helse Møre og Romsdal

Behandlarar, forskarar, pasientar og pårørande deler kunnskap, tips og råd.
Lytt til Helsedigg
Illustrasjonsbilde Helsedigg. Mikrofon med hovudtelefonar.

Nyheiter

 • Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
  1. februar 2024
  Nye styremedlemmer for HMR

  Styret i Helse Midt-Norge har utnevnt nye styrer i de fem helseforetakene i regionen. Styrene skal sitte i to år fremover. I utvelgelsen har styret i Helse Midt-Norge lagt vekt å velge styrer som har den rette kompetansen, kapasiteten og legitimiteten i befolkningen.

 • En bygning med en bro over et snødekt fjell
  31. januar 2024
  Tiltak for fødande i Møre og Romsdal

  I samband med ekstremvêret «Ingunn» er det sett i verk tiltak for fødande som nærmar seg termin.

 • Grafisk brukergrensesnitt
  29. januar 2024
  Styremøte onsdag 31. januar

  Det blir styremøte i Helse Møre og Romsdal onsdag 31. januar kl 10.00.