En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Mediekontakt

Kommunikasjonsavdelinga tek imot førespurnadar frå media og hjelper til med den vidare kontakten til leiarar og fagpersonar ved sjukehusa i Møre og Romsdal. Dette gjer vi for å sikre at informasjonen som går ut frå føretaket er oppdatert og korrekt.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

​Media

Dersom det ikkje gjeld akutte hendingar ber vi om at media tek kontakt på kvardagar i ordinær arbeidstid.

Mediekontaktar i Helse Møre og Romsdal

Bilde/opptak på sjukehuset

Bilde for media - Flickr Helse Midt-Noreg 

Intervju med pasientar

Innsynskrav

Postjournal

Retningsline for mediekontakt

Styresaker - styreadministrasjonen for Helse Møre og Romsdal ​

Ulykker og hendingar

Sist oppdatert 26.04.2024