Avdelingar

Stader

 • Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus
  Kristiansund sjukehus

  Kristiansund sjukehus ligg i øvre bydel i sentrum av Kristiansund. Kristiansund sjukehus er lokalsjukehus for kommunane på Nordmøre og har eit nedslagsfelt på om lag 50 000 innbyggjarar. Det er om lag 640 tilsette ved sjukehuset, som har vaktfunksjon innan medisin, ortopedi, gynekologi, anestesi og pediatri.

 • Molde sjukehus med en plen foran seg
  Molde sjukehus

  Molde sjukehus ligg like nord for Molde sentrum. Molde sjukehus er det nest største sjukehuset i foretaket og er lokalsjukehuset for kommunane i Romsdalen, som utgjer om lag 60 000 innbyggjarar. Ved sjukehuset ligg óg den einaste nevrologiske avdelinga i fylket og all akutt nevrologi utanom hjerneslag er samla her. Det er om lag 1600 tilsette ved Molde sjukehus, som har vaktfunksjon innan medisin, kirurgi, ortopedi, radiologi, gynekologi, anestesi, ØNH, auge, medisinsk mikrobiologi, nevrologi og vaksenpsykiatri.

 • En stor bygning med et tre foran seg
  Volda sjukehus

  Volda sjukehus ligg i Volda kommune på Søre Sunnmøre, 1,8 km frå Volda sentrum. Volda sjukehus er lokalsjukehus for kommunane på Søre-Sunnmøre og dekker eit folketal på om lag 50 000. Sjukehuset har delt ansvar med Helse Førde HF for fødande kvinner i Nordfjordregionen. Sjukehuset har om lag 500 tilsette og det er vaktfunksjon innan medisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, anestesi og radiologi. I tillegg til fagområda over, har sjukehuset også eit større distrikpsykiatrisk senter (DPS) med både poliklinikk og sengepost. Det er og ein barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) tilknytt sjukehuset.

 • Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus
  Ålesund sjukehus

  Ålesund sjukehus ligg på Åse, 9 km aust for Ålesund sentrum. Ålesund sjukehus er det største sjukehuset i Møre og Romsdal og er lokalsjukehus for Ålesund og kommunane rundt på nordre del av Sunnmøre. I tillegg har Ålesund sjukehus fylkesfunksjon for fleire delar av spesialisthelseteneste-tilbodet i føretaket. Sjukehuset har om lag 2500 tilsette og har vaktfunksjon innan medisin, kirurgi, ortopedi, radiologi, anestesi, gynekologi, pediatri, ØNH, auge, kreft, vaksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg har revmatologi vakt på dagtid. Kreftavdelinga i Ålesund er den einaste i fylket. Barneavdelinga er den største i fylket og har og eigen nyføddintensiv. Ålesund sjukehus har helikopterbase og AMK har lokaler inne i sjukehuset. Den store bredda i fagtilbodet gjer dette til det mest differensierte sjukehuset mellom Bergen og Trondheim.