Anestesi Ålesund

Anestesiseksjonen har ansvar for å gi anestesi ved sentraloperasjon, dagkirurgi, røntgen/MR/CT, ved ECT-behandling og tannbehandling. Anestesi omfattar narkose, spinal og epidural bedøving, i tillegg til andre regionale blokadar og lokalbedøving.

Hos oss har alle sjukepleiarar vidareutdanning i anestesi. Vi er ei stolt, aktiv avdeling med høgt tempo og stor fagleg tyngde. Vi er opptatt av kvalitetssikring i alle ledd med oppdaterte prosedyrar, simulering og undervising, både praktisk og teoretisk. Avdelinga er del av det nasjonale pasientsikkerheitsprogrammet og gjennomfører sjekklista "Trygg Kirurgi" ved alle kirurgiske inngrep.

Kontakt

Sentralbord Sunnmøre

Postadresse

Helse Møre og Romsdal Postboks 1600 6026 Ålesund