Gynekologi dag- og døgnbehandling Ålesund

Vi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar. For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt ved sjukehuset. Det er fem senger lokalisert i Kirurgisk sengepost 1 som tek imot pasientar til planlagt behandling eller ved behov for akutt hjelp.

Ved planlagt innlegging får du informasjon i innkallingsbrevet om kor du skal møte. Som pasient har du rett til informasjon om sjukdomen din, resultat av undersøkingar og plan for vidare behandling og oppfølging. Kirurgiske inngrep blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørande.


På kirurgisk sengepost er sjukepleietenesta organisert i primær/team-sjukepleie. Personalet vil saman med legane i avdelinga ha tverrfagleg ansvar for deg medan du er lagt inn ved sengeposten.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kirurgisk sengepost 1.

5. etasje i høgblokka - inngang sør.

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5