Teknisk tegning

Sengepost barn og ungdom Ålesund

Sengepost for barn og ungdom er delt i to einingar, barn 1 og barn 2. Vi har til saman 20 sengeplassar og ei rehabiliteringseining. Her behandlar vi alle medisinske sjukdomar og plager, og utfører kirurgi som krev innlegging for barn i alderen frå 3 månader til 18 år.

Barn 1 er infeksjonsposten med 10 einerom. Barn med infeksjonssjukdomar i luftvegane og i mage/tarm er den største pasientgruppa. 

Barn 2 har ti einerom og ei  rehabiliteringseining. Dette er ei infeksjonsfri avdeling. Hit kjem born med mellom anna diabetes, leddgikt, hjartesjukdomar, epilepsi og kreft. Barn innlagt pga. øyre-nase-hals-lidingar og barn som må ha kirurgisk og/eller ortopedisk behandling ligg òg på vår sengepost, men får behandling av legar frå dei respektive avdelingane.

Svært sjuke barn med behov for meir intensiv behandling og overvaking, vert innlagt på kirurgisk intensivavdeling. Her vert dei følgt opp av legar frå barneavdinga på lik linje med barn som er innlagt på den vanlege sengeposten vår.

Avdelinga tek imot pasientar til planlagte undersøkingar (listepasientar), operasjonar og pasientar med behov for strakshjelp (ø-hjelp). 80-85 % av dei innlagt barna er pasientar som krev strakshjelp.

 

Kontakt

Telefon

Alle dagar.

Postadresse

Helse Møre og Romsdal Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Sengeposten finn du ved barneavdelinga, eit eige bygg like ved hovudinngangen til Ålesund sjukehus.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

Foreldre/føresette kan vere med barnet på sjukehuset. Éin kan overnatte. Søsken og andre i familien kan kome i spesielle tilfelle. Dette kan du avtale med sjukepleiar eller lege på sengeposten.  
 

Kurs og møter

  • Astmaskulen - Ålesund
    For vaksne personar i tilknyting til barn og unge med astma.
    Astmaskulen - Ålesund
    Dato kjem