Kvinnelige helsearbeidere

Kirurgisk sengepost 1 Ålesund

Her på kirurgisk sengepost 1 behandlar vi pasientar innan fagfelta urologi, gynekologi, karkirurgi, øyre/nase/hals og auge. I tillegg til planlagt kirurgi har vi også pasientar med behov for akutt hjelp. Vi har både heildøgns- og dagpasientar.  Du som pasient er i fokus hos oss og vi tilstreber å ivareta dine behov på ein best mogleg måte under opphaldet. Verdiane vi jobbar etter er Kvalitet, Tryggleik og Respekt.

Kontakt

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Du finn oss i 5. etasje i høgblokka.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

​​Besøkstida er kl. 17.00-19.00 alle dagar. ​