Video om dialyse

Intensivsjukepleiar Mette Jerve viser og forklarer korleis ein dialyse blir gjennomført.

Intensivsjukepleiar Mette Jerve viser og forklarer korleis ein dialyse blir gjennomført.

Sist oppdatert 25.01.2024