Medisinsk poliklinikk Ålesund

Til medisinsk poliklinikk kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av hjartesjukdommar, lungesjukdommar, mage- tarmsjukdommar, infeksjonssjukdommar, blodsjukdommar, endokrinologiske sjukdommar (diabetes og hormonsjukdommer) og alderdoms- og slagsjukdommar. Vi tek imot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og frå andre avdelingar ved sjukehuset.

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Medisinsk poliklinikk ligg i 1. etasje på nordsida av sjukehuset, i nærleiken til apoteket.

Adresse

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5