Overgrepsmottaket Ålesund

Vi hjelper ungdom og vaksne som har blitt utsett for seksuelle overgrep, forsøk på seksuelle overgrep, eller vald i nære relasjonar. Mottaket tar imot pasientar frå alle kommunane på Sunnmøre. Overgrepsmottaket er eit samarbeid mellom Ålesund kommune og Helse Møre og Romsdal.

I mottaket har vi eit team med legar og sjukepleiarar som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker.

 • Du kan kome utan tilvising
 • Vi har døgnopent, og behandlinga er gratis
 • Forholdet treng ikkje vere meldt til politiet
 • Våre tilsette har teieplikt
 • Du kan sjølv bestemme om du vil ta imot heile tilbodet eller berre delar av det
 • Det er ein fordel at du kjem med ein gong, helst før du dusjar, skiftar klede og et.

Vi legg til rette for:

 • Samtale
 • Medisinsk undersøking med tanke på skadar, smitte og graviditet
 • Vi kan sikre bevis dersom du ønsker å melde saka til politiet
 • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis), uavhengig om du vel å melde saka til politiet
 • Hjelp til å kontakte politi
 • Informasjon om oppfølgingstilbod og andre hjelpeinstansar

Kontakt

Telefon

(Legevakta der du er)

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Ålesund lokalmedisinske senter, 2, Åsesvingen 16, inngang nord.