Palliativt team for barn og ungdom

Kven er vi?

Gruppebilde av dei tilsette i palliativt team for barn og ungdom Møre og Romsdal

Palliativt team for barn og ungdom Møre og Romsdal.

  • ​Alet Røsvik (barnelege)
  • Angela Follestad (sosionom)
  • Trude Breivik (intensivsjukepleier nyfødd)
  • Ingrid Schistad Staff (psykologspesialist)
  • Maria Ø. Vike (sjukepleiar barn) Leier i teamet

Andre faggrupper kan koplast på ved behovSist oppdatert 22.06.2023