Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk omfattar fagområda radiologi, nukleærmedisin, medisinsk biokjemi og blodbank, medisinsk mikrobiologi og patologi. Klinikksjef er Per Erik Tødenes.

Vi utfører røntgenundersøkingar og nukleærmedisinske undersøkingar, prøvetaking, tapping og produksjon av blodprodukt, analysering av pasientprøver innan fagområda medisinsk biokjemi og blodbank, medisinsk mikrobiologi og patologi. Klinikk for diagnostikk har tett kontakt med klinikarane og er ein viktig del av kjerneverksemda i føretaket.

Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, og vi gjer vårt beste for å vere ein god og påliteleg samarbeidspartnar for brukarane våre. Vi arbeider aktivt med å forbetre kvalitetssystemet vårt, halde personalet fagleg oppdatert og til ei kvar tid ha moderne utstyr.

Klinikken består av fem avdelingar som er organiserte på tvers av sjukehus. Kvar avdeling er leia av ein avdelingssjef.

Klinikksjef Per Erik Tødenes

Avdelingssjef medisinsk biokjemi og blodbank, Brit Valaas Viddal

Avdelingssjef medisinsk mikrobiologi, Marie Aslaksen Røed

Avdelingssjef patologi, Hilde Guttormsen

Avdelingssjef radiologi Molde og Kristiansund, Odd Arne Haram

Kst. avdelingssjef radiologi Ålesund og Volda, Ida Fallmyr Jørgensen

Rådgiver, Ida Fallmyr Jørgensen

Kvalitetsrådgiver, Ann Helen Aakernes


Nyheiter