U-protein (strimmel)

U-protein (strimmel)

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

Screening for sykdommer i nyrer og urinveger.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 ml urin. Holdbar 4 timer i romtemperatur.

Tolking

Utskilt mengde proteiner i urinen skal normalt ikke overstige 150-200 mg/døgn, hvorav normalgrensen for utskilt albumin er satt til 0-30 mg/døgn. Urinstiksene er spesielt følsomme for albumin, mens andre proteiner indikeres med mindre følsomhet.
Det betyr at det er mulig å ha en viss grad av proteinuri, f.eks Bence Jones' proteinuri, uten at det gir utslag på urinstiksen. Urinstiks er en semikvantitativ test, og viser fargeomslag avhengig av mengden protein tilstede. Vanlige urinstiks er ofte ikke sensitive nok til å påvise lavgradig albuminuri (30-300 mg/døgn).

Sist oppdatert 09.01.2024