ACTH

​P-ACTH

Analyseres i Ålesund

Referanseområde

ACTH kl. 07-09: 1,6 - 13,9 pmol/L
Døgnvariasjon, med høyere verdier kl.07-09 enn kl.19-21. 

Indikasjoner

  • Differensialdiagnostikk ved utredning av Cushings syndrom
  • Differensialdiagnostikk ved binyre insuffisiens
  • Mistanke om ektopisk ACTH-sekresjon 

Analysering av ACTH kreves ved differensialdiagnostikk av Cushing syndrom og binyre insuffisiens men ikke for å stille diagnosen. 

Prøvetaking/prøvemateriale

Prøven tas om morgenen, ca. kl 08, eventuelt tas flere prøver mellom kl.07 og kl.09 og eventuelt kl.20. Prøven tas på EDTA-glass. Glasset settes på is før og etter prøvetaking. Sentrifugeres i kjølesentrifuge, plasmaet må avpipetteres og fryses innen 30 minutt. Sendes frosset på tørris til laboratoriet. Dersom dette er vanskelig, kan pasienten komme til laboratoriet for prøvetaking mellom kl.08 og kl.09. 

Tolking

Cushings syndrom

  • Supprimert konsentrasjon ved primær Cushings syndrom
  • Høy-normale til lett forhøyede verdier ved sekundær Cushings syndrom
  • Forhøyede verdier ved ektopisk ACTH-produksjon

Binyre insuffisiens

  • Forhøyede ACTH-verdier ved primær binyre insuffisiens
  • Lave ACTH-verdier ved sekundær binyre insuffisiens

ACTH produseres i hypofysen. Det dannes ved proteolytisk spaltning av foreløperproteinet Opiomelanocortin. ACTH frigjøres når hypofysen stimuleres av ”releasing”-hormon CRH fra hypothalamus. I binyrebarken stimulerer ACTH fremst syntesen og sekresjon av cortisol som inhiberer igjen CRH- og ACTH-sekresjon. På denne måten dannes en hormonell regulert syklus som i tillegg påvirkes av sentrale regulerings komponenter.
 
Hos pasienter med påvist hypercortisolisme tyder lave ACTH-verdier på en binyretumor mens normale eller forhøyede verdier tyder på en hypofysær årsak eller på en ektopisk ACTH-syndrom. Fordi ACTH-konsentrasjonene overlapper, er differensiering mellom hypofysær Cushings syndrom og ektopisk ACTH-syndrom med hjelp av ACTH ikke mulig.
Bestemmelsen av ACTH har ingen betydning ved diagnostikk av M. Addison. Er det derimot påvist binyre insuffisiens, så tyder høye ACTH-verdier på en andrenal årsak mens normale eller lave konsentrasjoner tyder på en hypofysær årsak. 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 19.03.2024