ALAT (Alanin aminotransferase)

​S-ALAT (Alanin aminotransferase)


Referanseområde

                       Menn             Kvinner
0-1 år             ≤ 48                ≤ 48           U/L
1-4 år             ≤ 28                ≤ 28           U/L
4-7 år             ≤ 38                ≤ 38           U/L
7-13 år           ≤ 43                ≤ 43           U/L
13-18 år         ≤ 50                ≤ 44           U/L
≥ 18 år           10 - 70            10 - 45       U/L

Indikasjoner

Utredning av leversykdommer og kontroll av parenkymatøse leversykdommer.

Prøvetaking

0,5 mL serum. Kan oppbevares inntil 12 timer i romtemperatur, 1 uke i kjøleskap (dersom serum er avpipettert).

Tolking

ALAT katalyserer overføring av en aminogruppe fra alanin til alfa-ketoglutarat. Man får slik dannet pyruvat og glutamat. Likevekten i reaksjonen favoriserer danning av alanin. Men in vivo er der ingen like-vekt og danning av glutamat (nitrogenkilde til ureacyclus) dominerer. ALAT-aktivitet kan påvises i mange vev, men er særlig høy i lever, der enzymet er lokalisert til hepatocyttenes cytoplasma. Ved levercelleskader kommer økte mengder ALAT ut i blodbanen via sinusoider og lymfekar. Halveringstiden av ALAT i plasma er ca. 36 timer.

Kun høye verdier har klinisk betydning: Svært høye verdier, opp til 300 ganger øvre referansegrense, sees ved hepatitt av ulike etiologier.
Moderat høye verdier, opp til 25 ganger øvre referansegrense, kan sees ved gallevegsobstruksjon og leverstuvning. S-ALAT kan være forhøyet ved skader og sykdommer i skjelettmuskulatur. En rekke medikamenter, inkl. p-piller, kan gi forhøyet ALAT. Kraftig fysisk aktivitet øker aktiviteten med inntil 10 U/L. De fleste tilstander som har økt S-ASAT, har gjerne en tilsvarende, men noe mindre stigning i S-ALAT. Et unntak er akutt hepatitt, der man ofte ser S-ALAT > S-ASAT. Ved kronisk hepatitt og ved alkoholisk leversykdom er som regel S-ALAT <  S-ASAT. 

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 04.03.2021