Albumin

P/S-Albumin

Referanseområde

Alder Begge kjønn Enhet
5 - 7 år 36 - 46 g/L
7 - 11 år 40 - 47 g/L
11 - 14 år 39 - 48 g/L
4 - 18 år 35 - 50 g/L
≥ 18 år 39 - 50 g/L

Indikasjoner

 Vurdering av kolloidosmotisk trykk og hydreringsgrad. Kontroll av tilstander med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteintap. Ødem av ukjent årsak.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum

Tolking

Albumin produseres i hepatocyttene. Molekylvekten er 66 000, halveringstid ca. 3 uker. Proteinet har to funksjoner: Det er et transportprotein for bl.a. fettsyrer, bilirubin, kalsium, kobber, sink, aldosteron, thyroxin og legemidler, og det står for 80% av det kolloidosmotiske trykk i plasma. Når konsentrasjonen i plasma synker, faller også konsentrasjonen i vevsvæske. Derfor sees som regel ikke ødemer før albuminkonsentrasjonen i plasma synker til under 20 g/L. Høye verdier sees ved dehydrering. Lave verdier forekommer ved en rekke tilstander: Redusert syntese: levercelleskade, malnutrisjon, malabsorpsjon.
Økt nedbrytning: inflammasjoner. Lekkasje til ekstravaskulært rom: brannskader, sjokk, acites. Økt tap: nefrose, proteintapende gastroenteropati, brannskade. 

Analysemetode

Cobas c702 og c501(Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 19.03.2024