Albumin/Kreatinin ratio

U-Albumin/Kreatinin ratio                                 


Referanseområde

< 3  mg/mmol

Mikroalbuminiuri: 3 -  30 mg/mmol
Proteinuri: >30 mg/mmol

Lit. National Institute of Health and Clinical Excellence. Chronic Kidney disease: National clinical guideline for early identification and management in adults in primary and secondary care. Clinical guide 73,2008. 

Indikasjoner       

  • Utredning av proteinuri
  • Kontroll ved fare for nyresykdom særlig diabetisk nyresykdom (type1)
  • Differensialdiagnostikk av proteinuri (sammen med alpha-1 mikroglobulin og IgG i urin)

Prøvetaking

Morgenurin, spoturin

Tolking

24 timer samleurin er i utgangspunktet best egnet for utredning av proteinuri. Siden fullstendig samling av urin ofte er et problem, kan også morgenurin eller spoturin brukes. Bestemmelsen av urin-albumin knyttes da til kreatinin-utskillelsen. Henvisning til kreatinin er en referanse for eliminasjon av volumraten til urin-utskillelsen.
Bestemmelsen av albumin/kreatinin-ratio har imidlertid erstattet bestemmelsen av albumin i samleurin.
En grei tommelfingerregel for kopling mellom ratio og utskillelse i døgnurin er at døgnutskillelsen er 10 ganger ratio, altså en ratio på 7 gir en døgnutskillelse på 70 mg/24 timer.
 
Høye verdier:        

  • glomerulære proteinurierselektiv
     - (kun albumin forhøyet)
     - uselektiv (albumin og IgG forhøyet)
  • blandet proteinuri (glomerulær/tubulær, også α1- mikroglobulin og IgG i urin forhøyet)

Analysemetode

Immunturbidimetri, Cobas c702 og c501(Roche Diagnostics)​

Sist oppdatert 15.12.2023