Alfa 1-Antitrypsin

S-Alfa 1-antitrypsin (A1-Antitrypsin)

Analyseres i Molde og Ålesund.

Referanseområde

1,0 - 1,7 g/L

Indikasjoner

Mistanke om a1-antitrypsinmangel, betennelsestilstander, levercelleskade, lungeemfysen, neonatal ikterus.

Prøvetaking 

0,5 mL serum.

Tolking

A1-antitrypsin er den kvantitativt viktigste proteasehemmeren i blodet. Det dannes i leveren og stiger ved levercelleskade. Antitrypsin er et akuttfaseprotein. Lav a1-antitrypsin-konsentrasjon fører til tidlig tap av lungevevets elastisitet og kan føre til emfysem utvikling. Bestemmelse av antitrypsin er viktig ved mistanke om leverbetinget ikterus hos nyfødte og barn. A1-antitrypsin finnes i flere genetisk betingede former som kan bestemmes i spesiallaboratorier.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)

 

Sist oppdatert 28.05.2024