Alkalisk fosfatase (ALP)

​P/S-Alkalisk fosfatase  (ALP)

Referanseområde

Alder Menn Kvinner Enhet
0 - 1 år 89 - 370 89 - 370 U/l
1 - 4 år 91 - 344 91 - 334 U/l
4 - 7 år 97 - 316 97 - 316 U/l
7 - 13 år 110 - 316 120 - 340 U/l
13 - 18 år 75 - 363 49 - 328 U/l
≥ 18 år 35 - 105 35 - 105 U/l

Indikasjoner

Utredning og kontroll av leversykdommer. Mistanke om skjelettsykdommer med økt osteoblastaktivitet.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Kan oppbevares inntil 1 døgn i romtemperatur, 5 døgn i kjøleskap.

Tolking

Alkaliske fosfataser spalter fosforsyre-estere ved pH-optimum 9-10. Uspesifikk alkalisk fosfatase finnes i plasmamembraner i mange celler, bl.a. i karendotel, tynntarmens mucosa, nyretubuli, gallegangsepitel, osteoblaster og trofoblaster (placenta). Det meste av den alkaliske fosfataseaktivitet som finnes i plasma hos voksne, kommer fra gallegangsepitel. Hos barn og ungdom kommer mesteparten fra osteoblaster. Ved gallestase induseres økt syntese av alkalisk fosfatase i gal-legangsepitelet. Kun høye verdier har klinisk betydning: Svært høye verdier, ofte over 5 ganger øvre referansegrense, sees ved Pagets disease of bone, rakitt og osteomalaci, og ved cholestase (intra- eller ekstrahepatisk). Verdier opp til 5 ganger øvre referansegrense forekommer ved beintumores, renal osteodystrofi, primær hyperparathyreoidisme, frakturer under tilheling, osteomyelitt, romoppfyllende prosesser i lever, hepatitt, inflammatorisk tarmsykdom. Aktivitet øker med opp til 50 U/L etter fettrike måltider.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 15.12.2023