Ammoniakk (NH4)

​P-Ammoniakk (NH4)

NB! Analyseres kun i Ålesund. Prøven kan ikke sendes.

Referanseområde

16-53 µmol/L  

Indikasjoner

Levercirrhose, akutt og subakutt leversvikt, Reyes syndrom. Vena portae hypertensjon. Shunt mellom vena portae og vena cava,  kollateraler eller anlagt anastomose. 

Prøvetaking/prøvemateriale

Prøven bør tas fastende. 0,5 ml EDTA plasma fra blod med korken på glasset, kjøling på is. Separeres og analyseres så snart som mulig. Kan ikke sendes. 

Tolking

Ammoniakk dannes i mange celler i kroppen, i nyrene som ledd i syrebasereguleringen og i leveren. En viktig kilde er bakterier i tykk- og tynntarm. I tykktarmen brytes innholdet ned av bakterienes enzymer. I tynntarmen skjer det hydrolyse av glutamin. I begge tilfeller dannes det NH3 og NH4+. Ved pH 7.4 er bare 3% av ”ammoniakken” på formen NH3, når pH øker blir det mer NH3. Ved pH 7,6 er andelen fri base (NH3) ca. 5%. Konsentrasjonen av ammoniakk er vesentlig høyere i blodet i portvenen enn i den generelle sirkulasjon. NH3 passerer blod hjernebarrieren lettere enn NH4+. Høye nivå av NH3 virker toksisk på hjernen, mekanismen er hypotetisk, muligens hindrer den citronsyresyklus. Det kan også oppstå osmotisk betinget hjerneødem. På grunn av de skadelige virkninger på hjernen må øket mengde fjernes så raskt som mulig. Et ledd i behandlingen er å normalisere pasientens pH. Se forøvrig spesiallitteratur.  

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 24.02.2021