ANCA (nøytrofilt cytoplasmatisk antistoff)

​ANCA (nøytrofilt cytoplasmatisk antistoff) 

Analyseres i Molde

Vår analysepakke ANCA består av to antistofftester: 
  • MPO IgG, IgG antistoff mot myeloperoksidase. 
  • PR3 IgG, IgG antistoff mot proteinase 3. 
​MPO er det aktive antigen i p-ANCA. PR3 er det aktive antigen i c-ANCA. Ved immunfluorescens mikroskopi gir PR3 antistoff vanligvis et cytoplasmatisk mønster (C-ANCA), og MPO antistoff gir vanligvis et perinukleært mønster (P-ANCA). Det motsatte kan også forekomme, men er mer uvanlig. 
Dette er immunologiske analyser som benytter ELISA-lignende teknikk med høy spesifisitet. Prøver vil ikke rutinemessig bli sendt til nærmere undersøkelse med immunfluorescens mikroskopi (ANCA). Det må i tilfelle rekvireres for seg, oftest når svaret på vår immunologiske analyse er kjent. Rekvirenten må avgjøre når det trengs immunfluorescens mikroskopi (ANCA). 
 

Analysering

Analyse utføres hverdager. Kun nyreleger kan bestille hasteprøve på kveld/natt/helg. Ta kontakt med Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank for avtale.  
 

Prøvetaking og holdbarhet (produsentens angivelser) 

  • Analysen utføres i serum. Lipemiske, hemolyserte eller mikrobielt forurensede prøver kan påvirke resultatene og må ikke brukes. 
  • Sentrifugerte prøver lagres ved 2–8 °C. 

​Begrensninger 

En endelig klinisk diagnose må ikke stilles på bakgrunn av resultatene av en enkelt test, men må først stilles av legen når alle resultater av kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser er evaluert.

De enkelte analysene: 

​MPO IgG, IgG antistoff mot myeloperoksidase

Anvendelsesformål 

EliA MPO er beregnet til in vitro kvantitativ måling av IgG antistoffer rettet mot myeloperoksidase (MPO) i humant serum og plasma, til hjelp ved klinisk diagnostisering av mikroskopisk polyangiitt (MPA). 
 

Sammendrag og forklaring av testen​

Det kliniske spekteret assosiert med anti-MPO, som først ble beskrevet hos pasienter med nekrotiserende halvmåneformet glomerulonefritt (NCGN) uten immunavleiringer (pauciimmune), omfatter også NCGN assosiert med systemisk vaskulitt, enten granulomatose med polyangiitt (GPA, tidligere kalt Wegeners granulomatose) eller mikroskopisk polyangiitt (MPA). Anti-MPO kan påvises hos 65 % av pasienter med idiopatisk NCGN, 45 % av pasienter med MPA, og hos 20–30 % av pasienter med GPA. Dessuten forekommer det anti-MPO hos ca. 60 % av pasienter med eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA, tidligere kalt Churg-Strauss syndrom).
EliA MPO er kalibrert opp mot CDC MPO-ANCA Human Reference Serum #15. Resultatene utgis i Internasjonale enheter, kIU/L. 
 

Tolking av testresultater 

mrådene (negativ, gråsone, positiv) som anbefales for evaluering av resultatene er:  
Test: MPO IgG 
Enhet: kIU/L 
Negativ: < 3,5 
Gråsone: 3,5 – 5,0 
Positiv: > 5,0 
Gråsonen regnes i utgangspunktet som negativ, men er usikker/equivocal. 

PR3 IgG, IgG antistoff mot proteinase 3

Anvendelsesformål ​ 

EliA PR3 er beregnet til in vitro kvantitativ måling av IgG-antistoffer rettet mot proteinase 3 (PR3) i humant serum og plasma, til hjelp ved klinisk diagnostisering av granulomatose med polyangiitt (GPA, tidligere kalt Wegeners granulomatose). 
 

Sammendrag og forklaring av testen

Antistoffer mot PR3 er meget sensitive (81 %) og spesifikke (97 %) for GPA. Sensitiviteten avhenger av stadiet og sykdommens aktivitet. Til tross for den tydelige forbindelsen mellom PR3-antistoffer og GPA, er det kun en liten prosentdel av pasientene med mikroskopisk polyangiitt og ca. 30 % av pasientene med eosinofil granulomatose med ​polyangiitt (EGPA, tidligere kalt Churg-Strauss syndrom) som er PR3 antistoffpositive. PR3-antistoffer kan også forekomme hos 20-30 % av pasienter med nekrotiserende glomerulonefritt uten noen åpenbar ekstrarenal manifestasjon av vaskulitt i små kar.  
EliA PR3 er kalibrert opp mot CDC PR3-ANCA Human Reference Serum #16. Resultatene utgis i Internasjonale enheter, kIU/L.
 

Tolking av testresultater 

Områdene (negativ, gråsone, positiv) som anbefales for evaluering av resultatene er:  
Test: PR3 IgG 
Enhet: kIU/L 
Negativ: < 2,0 
Gråsone: 2,0 – 3,0 
Positiv: > 3,0 
Gråsonen regnes i utgangspunktet som negativ, men er usikker/equivocal. 
 

Analysemetode

Fluorescens enzym-immunologisk metode (FEIA), Phadia 250 (Thermo Fisher Scientific)

Sist oppdatert 17.01.2023