Anti-CCP (antistoffer mot cyclisk citrullinert peptid)

​S-Anti-CCP (antistoffer mot cyclisk citrullinert peptid)


Analyseres i Molde og Ålesund.
Se også S-RF-test / Reumatoid faktor.

Referanseområde

Ålesund  <17   kU/L
Molde     <11   kU/L

Indikasjoner

Mistanke om revmatoid artritt (RA).

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum 

Tolking

Citrullinert peptid oppstår in vivo når den basiske aminosyren arginin blir de-aminert ved hjelp av enzymet peptidylarginin deaminase (PAD). Det er vist at dette enzymet induserer lokal citrullinering av synoviale proteiner. Slike endrede proteiner kan tenkes å bryte immunologisk toleranse og gi produksjon av autoantistoffer.
Anti-CCP har i mange studier vist seg å ha fortrinn i diagnostisering og klinisk oppfølging av RA. Det er i dag internasjonal konsensus om å benytte anti-CCP til diagnostisering av RA i tillegg til påvisning av revmatoid faktor (RF-test), som har lavere spesifisitet for RA.
Anti-CCP har høy spesifisitet og har diagnostisk betydning hos pasienter med uklare artrittsymptomer. Diagnosen kan imidlertid ikke stilles på grunnlag av påvist antistoff alene. Anti-CCP resultater må brukes i sammenheng med andre kliniske data, f. eks. symptomer, medisinsk historikk osv.

Analysemetode/Ålesund

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics)


Referanseområde/Molde

≤ 10 U/mL

Analysemetode/Molde

EliA, Phadia

Sist oppdatert 29.03.2021