Anti-TPO (Antistoff mot thyreoidea peroxidase)

S-Anti-TPO (Antistoff mot thyreoidea peroxidase)


Referanseområde


0-7 d              ≤117  kIU/L
7 d-4 mnd     ≤ 47   kIU/L
4 mnd–1 år   ≤ 32   kIU/L
1–7 år            ≤ 13   kIU/L 
7–12 år          ≤ 18   kIU/L
12–20 år        ≤ 26   kIU/L
20 år           ≤ 34   kIU/L

Indikasjoner

  • Mistanke om autoimmun thyreoideasykdom
  • Spes. Hashimoto
  • Graves sykdom

Prøvetaking/prøvemateriale

1 ml serum.

Tolking   

Høye verdier:

  • Autoimmun thyreoditt
  • Graves sykdom

Thyreoidea peroxidase spiller en nøkkelrolle ved dannelsen av thyreoidea hormoner. TPO har en viktig funksjon ved jodering av L-tyrosin samt kopling av resulterende di- og trijod tyrosiner til hormonene T3 og T4. Ved 90% av pasientene med kronisk autoimmun thyreoditt kan antistoffer mot TPO påvises. Ved pasienter med Graves sykdom kan anti-TPO antistoff påvises i 70% av pasientene. Autoimmun thyreoditt er relativ hyppig med prevalens på 1-2% og en av de hyppigste årsakene til ervervet hypothyreose. Hyppigst er autoimmun thyreoditt hos kvinner etter fødselen (7-9%).
En normal anti-TPO-verdi utelukker ikke autoimmun thyreoditt!
Størrelsen av titeren korrelerer ikke med sykdomsaktiviteten. Derfor er det ingen vits å bruke anti-TPO som indikator for sykdomsforløpet. Likevel kan residiv oppdages med ny stigning av anti-TPO antistoff. En autoimmun thyreoditt er assosiert med stigning av inflammasjonsmarkører (f.eks. CRP).
Ved mistanke om autoimmun thyreoditt og negativ anti-TPO kan man analysere i tillegg
anti-thyreoglobulin antistoff (anti-Tg). Pga. lavere sensitivitet av anti-Tg bør analysen utføres bare hvis anti-TPO er negativ.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e802 (Roche Diagnostics).  

Sist oppdatert 29.03.2021