Anti-Xa aktivitet

​P-Anti-Xa aktivitet

Analyseres i Molde og Ålesund

(Aktivitetsanalyse, kromogent substrat)

Terapeutisk område

0,5-1,0 IU/ml (dosering 2 ganger per døgn)
 
Det angitte terapeutiske området er veiledende. Det varierer etter indikasjon og må tilpasses individuell. Det veiledende profylaktiske området er 0,2-0,4 IU/ml og må tilpasses individuell.

Indikasjoner og tolking

Kontroll av behandling med lavmolekylært heparin. LMWH virker altoverveiende på faktor Xa og har liten antitrombinaktivitet. aPTT kan derfor ikke brukes for å måle den antitrombotiske effekten. Spesielle tilfelle av DIC. (Differensialdiagnostisk mellom lav fibrinogen og tilstedeværelse av heparin).

Prøvetaking og prøvemateriale

Citratblod. Prøven bør tas 3-5 timer etter siste injeksjon. Unngå langvarig stase og skumdannelse. Citratprøverøret fylles til merket. "Feilaktig" prøvetaking, eller prøvebehandling kan føre til frigjøring av platefaktor 4, som er en potent inhibitor av heparin. 

Primærhelsetjenesten: Analysen har kort holdbarhet, vurder om prøven bør tas ved sjukehusets blodprøvetakingspoliklinikk. 

Sykehuslaboratorium: Citratplasma (minimum 1,0 mL). Citratblod sentrifugeres straks i 15 minutter ved 1500 G i romtemperatur. Citratplasma avpipetteres straks til sekundærprøverør (la det stå igjen 1 cm plasma over blodlegemene), eller analyseres umiddelbart. Etter avpipettering er citratplasma holdbart 4 timer i romtemperatur, eller 72 timer frosset (må sendes frosset). 

Sist oppdatert 28.05.2024