Bikarbonat (total C02)

​S-Bikarbonat (total CO2)


Referanseområde

23-30 mmol/L

Indikasjoner

  • Utredning og behandling av metabolske syre-baseforstyrrelser

Prøvetaking/prøvemateriale

Serum. Vanlig prøveforsendelse.

Tolking

CO2 transporteres i plasma på forskjellige måter. 95% av CO2 transporteres som bikarbonat, ca. 5% som fysikalsk løst CO2, <1% bundet mot proteiner (karbaminoforbindelser) og <0,01% som karbonsyre. I praksis er den totale CO2-mengden i blodet summen av bikarbonat og løst CO2.  Andelen karbaminoforbindelser og kullsyre er neglisjerbar.
Direkte analysering med enzymatisk metode detekterer alt CO2 , dvs. bikarbonat plus den ikke-bikarbonat-komponenten (fysikalsk løst CO2) og begrepet «total CO2» blir ofte brukt.
Det fysikalsk løste CO2 utgjør ca. 1,2 mmol/L og selv ved ekstrem hyperkapni utgjør det ikke mer enn 3-4 mmol/L. En studie fra Mayo Clinic (Kumar V et al. 2008) har sammenlignet beregnet bikarbonat (arterielt) og målt total CO2  (venøst) hos 17621 pasienter. Studien bekreftet at forskjellen var <3 mmol/L hos 98,5% av resultatene.
S-bikarbonat (total CO2) og beregnet bikarbonat brukes derfor om hverandre. S-bikarbonat har langt bedre holdbarhet og kan derfor benyttes i primærhelsetjenesten.

Analysemetode

Fotometri, Cobas c702, c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 24.02.2021