Blod i fæces

F-Blod i fæces

(FOB, iFOB) 

Analyseres i Ålesund.

Beslutningsgrense

 ≤10 μg/g fæces

Indikasjoner

Klinisk indisert utredning for okkult blod i avføring, f.eks. ved fallende Hb og/eller jernlager av ukjent årsak.

Prøvetaking/prøvemateriale

Pasienten tar prøven selv i spesialrør (FOB Gold) som kan bestilles fra laboratoriet. Det tas kun en avføringsprøve. Ingen kostrestriksjoner. Prøven kan også sendes. Holdbar ved romtemperatur i 7 dager.

Tolking

Økt hemoglobin-konsentrasjon i avføring kan tyde på bl.a. store polypper eller kolorektale karsinomer. Det kan ta 10-15 år før de første unormale cellene degenererer til kreftceller. Ved tidlig oppdagelse og eliminering av disse celler kan risikoen av utvikling til kolorektal karsinom reduseres betydelig.

Blod i avføring detekteres med modern kvantitativ immunologisk metode (iFOB). Sammenlignet med tidligere Hemofec-test (Guajak-test) har den immunologiske metoden mye bedre sensitivitet og spesifisitet, slik at blødningskilder som bl.a. kolonkarsinomer kan avdekkes lettere i tidlig fase av sykdommen. Ved positivt prøvesvar må videre utredning vurderes.

Testen er ikke følsom for interferens med bilirubin, medikamenter eller peroxidaser fra kost (f.eks. reddik). Ikke-humant hemoglobin detekteres ikke.

Analysemetode

FOB Gold, Sentinel Diagnostics, Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Prøvetakingsinstruksjon

Sist oppdatert 15.04.2024