Blod (Strimmel)

​U-Blod (Strimmel)

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

Påvisning av hematuri, hemoglobinuri og myoglobinuri.

Prøvetaking

5 ml urin.

Tolking

Hematuri forekommer ved en rekke nyre- og urinvegslidelser, både maligne og benigne. Positiv test sees ved mer enn ca. 5 x 106 erytrocytter/L urin hvis cellene er intakte. Testfeltet viser da grønne punkter. Hvis cellene er lysert, sees positiv test ved mer enn ca. 10 x 106 lyserte erytrocytter/L urin. Testfeltet er da jevnt grønnfarget. Hemoglobinuri sees når frigjøringshastighet av hemoglobin pga. intravasal hemolyse over-stiger haptoglobinets transportkapasitet og dessuten overstiger transportkapasiteten i proximale tubuli. Dette kan skje ved transfusjonskomplikasjoner, langvarig løp, brannskader, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), paroksysmal nokturnal hemoglobinuri. Myoglobinuri sees når P-Myoglobin overstiger nyreterskelen på ca. 200 mg/L. Dette kan forekomme ved skade av myokard og skjelettmuskulatur. Deteksjons-grensen for myoglobin er ca. 0.5 mg/L urin. Ascorbinsyre har ingen innflytelse på testresultatet. 

Sist oppdatert 29.03.2021