Blodtyping og antistoffscreening

​B-Blodtyping og antistoffscreening

Noen analyser utføres kun i Molde og Ålesund.
Kristiansund og Volda sender videre når det er aktuelt.
Svangerskapsscreening utføres kun i Ålesund.

Ålesund og Molde utfører: 
ABO-typing og Rh(D)-typing
D-svak
Rh-genotyping
K-typing
DAT
Antistoffscreening med identifisering og typing av antigen ved antistoff-funn
Titrering av antistoff (kun Ålesund)

Volda og Kristiansund utfører:
ABO-typing og Rh(D)-typing
D-svak
Rh-genotyping            
K-typing
DAT                                                              
Antistoffscreening

Indikasjoner

Antistoffscreening:
Påvisning av erytrocytt-alloantistoff gjøres med Indirekte Coombs test hos blodgivere, gravide og pasienter med transfusjonsbehov.
Testen utføres rutinemessig hos alle som eventuelt skal transfunderes.
Antistoffene skal om mulig identifiseres, slik at man kan finne forlikelig blod til transfusjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

Kun blodtype: 
1 rør 6 ml EDTA-blod.
I tillegg ved svangerskapsprøve:
1 rør serum (4 ml gelrør–sentrifugert) ved prøve uke 6-12 
og ved infeksjonsserologi.
DAT: 1 rør EDTA-blod.
Se også vår rekvisisjon for svangerskapsprøver.

Tolking

Det er utarbeidet nasjonal håndbok for blodtransfusjoner, se Klinisk transfusjonshåndbok.​

Sist oppdatert 14.12.2023