C-Peptid

​S-C-Peptid

Analyseres i Ålesund og Molde

Referanseområde

                      
                      Menn        Kvinner
0-11 år          0,2-1,8      0,2-1,8    nmol/L
11-16 år        0,2-3,7      0,2-3,7    nmol/L
16-18 år        0,3-2,4      0,3-3,1    nmol/L
≥ 18 år           0,4-1,6      0,4-1,6    nmol/L

Lit.: Kulasingam V et al. Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000-analyzer-A CALIPRE pilot study. Clin Biochem 2010;43:1045-1050.

Indikasjoner

Insulin, C-peptid og proinsulin analyseres som regel i sammenheng med funksjonstester.

 • Differensialdiagnostikk ved hypoglykemi
 • Påvisning av insulin-indusert hypoglycemia factitia
 • Metabolsk screening ved mistanke om polycystisk ovariesyndrom
   

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum fra fastende pasient.
 

Tolking

Insulin dannes som preproinsulin i beta-cellene av pankreas. Etter proteolytisk spaltning dannes proinsulin og etterpå insulin og C-peptid (connecting-peptide). C-peptid og insulin skilles ut i ekvimolare mengder. C-peptid er ikke biologisk aktiv og har en 3-5 ganger lengre halveringstid (10-25 min) enn insulin. Den er derfor bedre egnet for utredning av beta-cellenes sekresjonskapasitet.
Ved diagnostikk av insulinomer er C-peptid i sammenheng med funksjonstester bedre egnet enn enkelt måling. Insulin-medikamenter inneholder ikke C-peptid. Ved insulin-indusert hypoglycemia factitia er derfor insulin forhøyet men ikke C-peptid. Det anbefales å analysere glukose hhv. insulin sammen med C-peptid.
 
Høye verdier:

 • Insulinom
 • Hyperglykemi
 • Nyresvikt

Lave verdier:

 • Diabetes mellitus type I
 • Insulin-indusert hypoglycemia factitia
 • Hypoglykemi

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 01.03.2021