C3 (Komplementfaktor 3)

​S-C3 (Komplementfaktor 3)

Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

1-18 år       0,83 - 1,52   g/L
≥18 år        0,57 - 1,57   g/L

Indikasjoner

Mistanke om pågående antigen/antistoff reaksjoner i blodbanen, uttalt infeksjonsfølsomhet. Diagnostikk og oppfølging av immunkompleks sykdommer, akutte nephritter og kroniske glomerulonephritter, systemisk lupus erythematodes.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

C3 er et akuttfaseprotein og må bedømmes under hensyn til de andre. Normalt C3-nivå ved akutte infeksjoner med stigning i andre akuttfaseproteiner, taler for øket komplement aktivering, ellers vil også C3 øke. Lave verdier sees i den første uke ved akutt glomerulonephritt. Ved membranproliferativ nephritt forblir C3 lav. C3 er lav også ved immunhemolytiske tilstander.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 27.07.2021