C4 (Komplementfaktor 4)

​S-C4 (Komplementfaktor 4)


Analyseres i Ålesund

Referanseområde

1-18 år      0,13 – 0,37  g/L
18 år       0,07 - 0,31   g/L

Indikasjoner

Analyseres sammen med C3 ved mistanke om økt komplement forbruk og sammen med C1-esterase inhibitor ved mistanke om angio nevrotisk ødem. Diagnostikk og oppfølging av immunkompleks sykdommer, akutte nephritter og kroniske glomerulonephritter, systemisk lupus erythematodes.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum

Tolking

Lave verdier ved pågående antigen/antistoffreaksjon (immunkompleks sykdommer). Korrelerer med sykdoms aktivitet. SLE, glomerulonephritter, post-infeksjøs vaskulitt. Høye verdier har ingen diagnostisk betydning.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 27.07.2021