Cancer antigen 15-3 (CA 15-3)

​S- Cancer antigen 15-3 (CA 15-3)

Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

< 26 kU/L.

Indikasjoner

Terapi- og oppfølgningskontroll av mammakarsinom.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.
 

Tolking

Forhøyede CA 15.3-konsentrasjoner kan skyldes både benigne og maligne sykdommer. Benigne sykdommer av bryst og thorax kan medføre forhøyede konsentrasjoner av CA 15.3. Forhøyede verdier kan også ses hos pasienter med HIV (avhengig av stadium) og dialysepasienter. Lett forhøyede CA 15.3-konsentrasjoner (opptil 50 kU/L) kan ses ved pasienter med levercirrhose.
Høye CA 15.3 konsentrasjoner som skyldes maligne sykdommer ses ved brystkreft, men også hos 39-71% av pasientene med ovarialkarsinom, 14-26% med endometriekarsinom, 9% med corpus karsinom, 10-71% med lungekarsinom og 10-61% med mage-, pankreas-, leverkarsinom. Subkutan injeksjon av G-CSF medfører ønkning an CA 15.3-konsentrasjon.
Ved maligne sykdommer uten behandling stiger CA 15.3-konsentrasjonen lineær eller eksponensiell og korrelerer med tumormasse, tumorstadium og lokalisering av metastaser. Testen kan ikke brukes for screening eller for å stille diagnosen men for terapi- og oppfølgningskontroll ved metastaserende mammakarsinom (første valg markør). Ellers ved ovarialkarsinom som andre valg markør (etter CA 125). En stigning av verdiene er ikke forenlig med remisjon.
 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 29.03.2021