Cancer antigen 19-9 (CA 19-9)

​S-Cancer antigen 19-9 (CA 19-9)

Analyseres i Ålesund. 

Referanseområde

< 27 kU/L. 

Indikasjoner

Terapi- og oppfølgningskontroll av pankreaskarsinom, hepatobiliære karsinom og magekarsinom.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.

Tolking

CA 19.9 er et glykoprotein med molekylærvekt på 36 kDa. Det er en en mucin som tilsvarer en modifisert blodgruppestruktur (variant av Lewis-antigenet), som uttrykkes normalt på cellemembranen i mange epiteliale vev. Mucin finnes i fetal epitel av magen, tarm og pankreas. Lave konsentrasjoner kan også detekteres hos voksne i lever lunge og pankreas.
Da mucin utskilles bare gjennom leveren, kan en liten kolestase medføre høye CA 19.9-konsentrasjoner i serum (opp til >1000 kU/L). Forhøyde CA 19.9-konsentrasjoner ses også ved benigne sykdommer inkludert gastrointestinal inflammasjon.
3-7% av befolkningen har konstellasjonen Lewis-a-negativ/-b-negativ på blodgruppen og kan ikke danne CA 19.9. Det må tas hensyn til ved tolking av svarrapport. Ved differensialdiagnostikk og oppfølgningskontroll av pankreaskarsinom er sensitiviteten 70-95%. Ved hepatobiliær kreft er sensitiviteten 50-75%. Ved magekarsinom er sensitiviteten 26-60% og avhengig av tumorstadium. Sensitiviteten kan økes betydelig ved å kombinere CA 19.9 med CEA. Ved kolorektal kreft er analysering av kun CEA tilstrekkelig, kun i sjeldne CEA-negative tilfeller kan analysering av CA 19.9 være aktuelt.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 29.03.2021