CD 4 og CD 8 positive lymfocytter (celletelling)

​B-CD 4 og CD 8 positive lymfocytter (celletelling)


I en periode sendes prøven til St. Olavs hospital. Prøver til CD4 og CD8 må tas før klokka 13:00 mandag til torsdag på grunn av kort holdbarhet.

Referanseområde

Voksne
CD4: 0,35 – 1,34 x 109 celler/L
CD8: 0,15 – 0,82 x 109 celler/L
CD4: 28 – 58 %
CD8: 19 – 48 %
CD4/CD8 ratio: 0.8 til 3.5

Indikasjoner

Kontroll og oppfølging av pasienter med HIV for vurdering av sykdomsprogresjon og effekt av behandling.
 

Prøvetaking/prøvemateriale

3 ml EDTA blod. Prøver må analyseres innen 24 timer etter prøvetaking 

Tolkning

CD4 antigenet er en reseptor for Humant Immunsvikt Virus (HIV). Antall CD4 positive celler brukes for å diagnostisere og kontrollere HIV pasienter både når det gjelder sykdomsutvikling og behandling. Tallet på CD4 positive lymfocytter vil avta når sykdommen progredierer.
I klassifiseringen av HIV er det angitt tre nivåer av immunsuppresjon:
> 0,50 x 109 celler/L eller > 28%
0,2 til 0,50 x 109 celler/L eller 14 – 28 %
< 0,2 x 109 celler/L eller < 14 %
 
Mens antall CD 4 positive celler faller over tid hos HIV positive pasienter, vil tallet på CD8 positive celler stige. Årsaken(e) til dette er ikke klarlagt. Ved å bestemme både C4 positive celler og CD8 positive celler, får man et bedre inntrykk av sykdomsutviklingen og man kan bestemme CD4/CD8 ratio. Fallende ratio taler for sykdomsprogresjon. Akutte infeksjoner, steroidbehandling, behandling med immunsupprimerende medikamenter og anestesi kan endre antallet av de to typer celler av forholdet mellom disse. 

Sist oppdatert 18.06.2021