CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)

​S-CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)

​​Analyseres i Molde

Referanseområde

CDTIFCC: ≤ 1,7%

Diagnostisk beslutningsgrense for kronisk alkoholmisbruk: >2,0%

Indikasjoner

 • Mistanke om alkoholmisbruk
 • Oppfølging av pasienter med kjent alkoholisme

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Transferrin er et glykoprotein som transporterer jern. Transferrin har to N-terminale oligosakkarid-kjeder med terminale sialinsyremolekyler.

64-80% av intakt transferrin er tetrasialo-transferrin, men det finnes også penta- (12-18%), tri- (4-9%) og i mindre grad disialo-formen (<2,5%).

Alkoholmisbruk medfører redusert aktivitet av enzymene galactosyltransferase og N-Acetyl-glukosaminyltransferase som skyldes den toksiske virkningen av acetaldehyd hhv. etanol. Dette medfører en økning av transferrin-isoformer som mangler en (disialo-transferrin) eller begge (asialo-transferrin) oligosakkarid-kjeder. Disse to formene kalles samlet CDT. IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) har standardisert CDT-analysen i 2018 som har ført til en bedre sammenlignbarhet av analyseresultater. Ved standardiseringen ble disialotransferrin definert som referanse for måling av CDT. Analysen utført på vårt laboratorium måler spesifikt disialotransferrin og er IFCC-standardisert.

CDT øker ved alkoholinntak på over 60 gram ren alkohol pr. dag over uker. Dette svarer til ca. 1 flaske vin eller 5 halve flasker øl per dag. Når alkoholforbruket stopper, faller CDT til normalt nivå i løpet av 2 til 4 uker (halveringstid 10-14 dager) .

En signifikant økning av transferrinkonsentrasjon i plasma (jernmangel, svangerskap, østrogenterapi) kan medføre en ikke alkohol-relatert økning av CDT. En signifikant reduksjon av transferrinkonsentrasjon (inflammasjon, levercirrhose) kan medføre en reduksjon av CDT.

Høye verdier:

 • Alkoholmisbruk
 • «Uspesifikk økning»
  • Primær biliær cirrhose
  • Kronisk hepatitt
  • Leversykdommer
  • Alvorlig jernmangel
  • Graviditet
 • CDG-syndrom

Lave verdier:

 • Inflammasjon
 • Levercirrhose

Kapillærelektroforese-metoden separerer asialo-, monosialo- og disialo-isoformene, altså de isoformene som er relatert til alkoholmisbruk. Genetiske transferrin-varianter detekteres og påvirker derfor ikke CDT-resultater.

Metode​

Kapillærelektroforese (Capillarys 3 Tera, Sebia), IFCC-standardisert

Sist oppdatert 05.02.2024