CEA (Carsinoembryonalt antigen)

​S-CEA (Carsinoembryonalt antigen)

Analyseres i Molde og Ålesund.

Referanseområde

20 – 40 år:    2,8 ug/L
     ≥ 40 år:     4,9 ug/L
Noe høyere hos storrøykere.

Indikasjoner

  • Terapi- og oppfølgningskontroll etter behandling av kolorektal cancer
  • Differensialdiagnostikk ved levertumorer: DD levermetastaser, primærtumor

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

CEA er et embryonalt antigen som er lokalisert på celleoverflate til kolorektal mucosa. CEA utrykkes i embryonal fase og kan detekteres i lave konsentrasjoner etter fødselen.
 
Høye verdier:

  • Kolorektal cancer
  • Mammakarsinom
  • Inflammatoriske leversykdommer, særlig alkoholisk levercirrhose, pankreatitt, inflammatoriske gastrointestinale sykdommer

Hos røykere kan ses verdier opp til 10 ug/L. CEA-konsentrasjoner som overstiger 4 ganger øvre referansegrense, tyder på en sannsynligvis malign sykdom. Ved konsentrasjoner som overstiger 8 ganger øvre referansegrense er en malign sykdom nesten sikkert. Ved post-operativ kontroll av utviklingen kan kinetikken av CEA-stigning brukes for å skille mellom lokal residiv og metastaser. Ved lokal residiv er medianen til CEA-stigning 0,24 ug/L per 10 døgn, ved levermetastaser er medianen 1,7 ug/L per 10 døgn. Generelt tyder en stigning på >1 ug/L per 10 døgn på metastaser. Den positive prediktive verdien av CEA-konsentrasjonen i postoperativ forløp er 65-84%. Den negative prediktive verdien er 85-95%. Konstante CEA-konsentrasjoner utelykker derfor med stor sannsynlighet vekst av tumoren.
Pga. begrenset diagnostisk sensitivitet og spesifisitet er CEA ikke egnet for screening.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).  

Sist oppdatert 25.02.2021