Celler i leddvæske

​Lv-Celler (Leddvæskeceller)


Referanseområde

< 0,2 x 109/L

Prøvetaking/prøvemateriale

Tas på EDTA-glass.

Sist oppdatert 29.03.2021