Ceruloplasmin

​S-Ceruloplasmin


Analyseres i Ålesund

Referanseområde

Kvinner: 0,16 – 0,42 g/L
Menn: 0,17 - 0,28 g/L

Indikasjoner

Betennelser og andre vevsskader. Penicillaminbehandling og Wilsons sykdom.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.

Tolking

Ceruloplasmin kan betegnes som et subakuttfaseprotein. Det stiger langsommere enn CRP og orosomukoid. Ceruloplasmin binder Cu-ioner. Ved Wilsons sykdom kan ceruloplasmin være lav.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 24.02.2021