CRP

​P/S-CRP


Referanseområde

< 5 mg/L                         

Indikasjoner

Mistanke om bakterielle infeksjoner: sepsis, postoperative infeksjoner, bekkeninfeksjoner. Skille mellom bakteriell og viral infeksjon: meningitt, luftvegsinfeksjoner. Nivådiagnostikk ved urinvegsinfeksjon hos barn. Påvise infeksjon hos immunsupprimerte barn. Påvise intrauterin infeksjon ved for tidlig vannavgang. Skille mellom ulcerøs colitt og mb. Crohn. Skille mellom lupus erythematosus disseminatus og rheumatoid arthritt. Seriemålinger kan brukes til å følge sykdomsaktivitet.
 

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma.
 

Tolking

CRP er et akutt fase protein, som syntetiseres i hepatocyttene. Det består av 5 polypeptidkjeder gruppert i sylinderform. Molekylvekten er 120 000. Høye verdier kan sees 6-12 timer etter at sykdomsprosessen har startet. I første rekke sees høy S-CRP ved sykdommer karakterisert av cellenekrose, som ved aseptiske nekroser (f. eks. akutt myokardinfarkt), visse kroniske inflammasjoner og stundom ved maligne sykdommer. S-CRP øker som regel kraftig ved bakterielle infeksjoner, men som regel ikke ved ukompliserte virale infeksjoner. Hvis man er i tvil om pasienten har bakteriell eller viral infeksjon, vil verdier over 30 mg/L tale for bakteriell infeksjon. Høye verdier kan sees ved f.eks. mb. Crohn og rheumatoid arthritt, men oftest ikke ved ulcerøs colitt og lupus erythematosus disseminatus. Høy S-CRP taler for pyelonefritt ved urinvegsinfeksjon hos barn. Generelt vil normalisering finne sted parallelt med bedring i den kliniske tilstanden; slik sett reflekterer S-CRP pasientens tilstand bedre enn B-SR.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics) 

Sist oppdatert 29.03.2021