Ciklosporin (CyA)

​B-Ciklosporin (CyA)

Analyseres i Ålesund

Terapautisk område
Det finnes ikke et definert terapeutisk område for ciklosporin. Terapeutisk nivå er avhengig av indikasjon, tid etter transplantasjon og evt. samtidig bruk av andre immunsuppressiva.

Terapeutiske områder for C0-prøve:
OBS: Det terapeutiske området vist i tabellen er kun veiledende! For utfyllende informasjon om terapeutisk område henvises det til gjeldende protokoller for de ulike transplantasjoner. Terapeutisk området må fastsettes individuelt av leger med erfaring i immunsuppressiv behandling!

Terapautisk område for ulike transplantat
​Transplantat​Terap. område
​Nyre​150 – 225 µg/L*
100 – 150 µg/L**
​Lever​ 225 – 300 µg/L*
 100 – 150 µg/L**
​Hjerte​250 – 350 µg/L*
150 – 250 µg/L**
*Initialterapi, **Langtidsbehandling
Oellerich M et al. Lake Louise consensus conference on cyclosporin monitoring in organ transplantation: report of the consensus panel. Ther Drug Monit 1995;17:642-654.


 

Indikasjoner

Kontroll av immunosuppressiv terapi med ciklosporin A
 

Prøvetaking/prøvemateriale

2 ml EDTA-blod – C0-prøve tas umiddelbart før ny dose. C2-prøve tas 2 timer etter (+/- 15 min) etter dose.
 

Tolking

Ciklosporin er nephrotoxisk og hepatotoxisk, og konsentrasjonsbestemmelse er viktig for doseringen. S-kreatinin bør følges for å vurdere nyrefunksjonen. Merk at ciklosporin og dets metabolitter hovedsakelig skilles ut via gallen. Noen metoder bestemmer bare ciklosporin, andre også metabolittene. Vår metode måler overveiende ciklosporin og bare i liten grad metabolittene.
 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics) 

Sist oppdatert 22.09.2021